Home
Prezentacje
Wspomnienie
Źródła
 
Home
PATRIOTYZM JUTRA 2014: "Laskowska ziemia wierszem malowana"
Oceny: / 27
KiepskiBardzo dobry 
19.10.2014.
 

 

 

Laskowska ziemia wierszem malowana

 

 

W niedzielę 5 października 2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Lasek LUKUS zorganizowało spotkanie podsumowujące projekt pn. „Laskowska ziemia wierszem malowana”. Na realizację tego projektu stowarzyszenie pozyskało środki z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Efektem realizacji tego zadania było wydanie publikacji o tym samym tytule, łączącej w sobie poezję z obrazem laskowskiej ziemi utrwalonym na fotografii.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, sekretarz Gminy Renata Ciemny, sołtys wsi Laski Zygmunt Podejma, dyrektorzy zespołów szkół w Laskach i Trzcinicy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, radni z Lasek. Ponadto swoją obecnością zaszczycili to spotkanie przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń regionalnych: Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, Towarzystwa Społecznego TILIA z Wodzicznej, Stowarzyszenia Genius Loci z Siemianic, Zespół Laskowianie, a także wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu na czele z autorką wierszy Haliną Górecką.

W sentymentalny nastrój tego pięknego popołudnia wprowadził zebranych Zespół Laskowianie, prezentując utwory takie jak „Nasze  Laski”, „Ze starej płyty”, „Źółty jesienny liść”, „Kwiaty polskie” i „Rodzinny dom”.

Następnie uczniowie Zespołu Szkół w Laskach w przepięknie przygotowanej scenerii przedstawili wybrane wiersze poetki. Mistrzowsko wykonana interpretacja liryków sprawiła, że niejednemu uczestnikowi spotkania zakręciła się łezka w oku…

Kolejnym punktem było przedstawienie zebranym informacji o zrealizowanym projekcie oraz promocja wydanej publikacji. Każdy z uczestników spotkania otrzymał pięknie wydaną książkę  wraz z pocztówką promującą projekt. Nie zabrakło kwiatów i słów wdzięczności dla autorki wierszy Pani Haliny Góreckiej. Ponadto każdy mógł otrzymać wpis z dedykacją od poetki. W tym miejscu dodać należy, że publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska i wkrótce zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Lasek LUKUS.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście gratulując stowarzyszeniu realizacji kolejnego udanego projektu, dziękując autorce za wiersze, które przenoszą w „kraj lat dziecinnych”, dziękując wszystkim zaangażowanym osobom za zorganizowanie wspaniałego popołudnia.

Po wzniesieniu toastu za zdrowie autorki i wszystkich uczestników spotkania, była okazja do rozmowy, integracji mieszkańców, wspominania czasów dzieciństwa oraz obejrzenia przygotowanej wystawy okolicznościowej.  Mamy nadzieję, że to spotkanie zapadnie na długo w pamięci jego uczestników.

 

Justyna Muszalska

TPL LUKUS

Okładka nowo wydanej publikacji 
* * *
  
POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ KSIĄŻKI W FORMACIE PDF
KLIKNIJ PONIŻSZY LINK  
  
 * * *
Okolicznościowa pocztówka
* * * 

Podsumowanie projektu „Laskowska ziemia wierszem malowana”
 

W 10. roku działalności Towarzystwa Przyjaciół Lasek LUKUS, przedstawiamy Państwu nasze kolejne wydawnictwo zatytułowane „Laskowska ziemia wierszem malowana”. Jest to publikacja niezwykła, bo łącząca w sobie poezję – obraz uwieczniony we wspomnieniach autorki, z obrazem laskowskiej ziemi utrwalonym na fotografii. Wydanie niniejszej publikacji jest efektem projektu o tym samym tytule, na którego realizację TPL LUKUS pozyskało dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Program ma na celu umacnianie tożsamości poprzez przypomnienie i utrwalenie historii lokalnej w powiązaniu z losami ojczyzny, promowanie tradycji i postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia, wzrost aktywności mieszkańców, budowanie więzi międzypokoleniowej i przywiązania do tradycji "małej ojczyzny".

Dzięki realizacji tego projektu udało się pozyskać i utrwalić wiele cennych fotografii, udostępnionych przez mieszkańców, a dotyczących charakterystycznych miejsc, obiektów i życia społeczności naszej małej ojczyzny, które stały się tłem dla zebranych wierszy autorstwa Pani Haliny Góreckiej. Ponadto publikacja zawiera krótkie noty historyczne nt miejsc i wydarzeń przedstawionych w wierszach i na zdjęciach, opracowane przez Panią Marię Woźnica.

Pomysł wydania wierszy Pani Haliny narodził się w grudniu 2011r., kiedy to w ramach cyklu  „SPOTKAŃ Z CIEKAWYMI LUDŹMI”, zorganizowany został wieczór poetycki poświęcony jej twórczości. Pani Halina Górecka z domu Gnacy, urodziła się i wychowała w Laskach, później zamieszkała w Jankowach, pracując w szkole podstawowej w Donaborowie jako nauczycielka matematyki i fizyki. Pani Halina oprócz sukcesów w pracy pedagogicznej i dydaktycznej, zasłynęła jako poetka. Właśnie prezentacja Jej wierszy była najważniejszym punktem tamtego wieczoru.

Dziś wydanie wierszy poświęconych laskowskiej ziemi stało się faktem.

Publikacja obejmuje 50 wierszy, zawartych w trzech rozdziałach zatytułowanych: „W oczach dziecka”, „W trwałej pamięci” i „W dojrzałym sercu”.

    Autorka odbywa sentymentalną podróż w czasy dzieciństwa i wspomina tutejsze charakterystyczne miejsca i zakątki, tradycje i życie mieszkańców, obowiązki – nie tylko szkolne, i dziecięce zabawy, ale także „wielką” historię przekazywaną przez dziadków młodemu pokoleniu.  Zwraca też uwagę na silne podstawy – korzenie, z których wyrosła, docenia wychowanie oparte na jasnych zasadach, pozwalających „iść przez życiowe burze”.  Z każdego zaś wiersza wypływa miłość do rodzinnej ziemi.

Publikacja pt. "Laskowska ziemia wierszem malowana", wzbogacona została licznymi fotografiami, które stały się scenerią dla zaprezentowanych utworów. Zdjęcia te, w większości pochodzące z ubiegłego stulecia, ukazują miejsca i wydarzenia z życia mieszkańców naszej małej ojczyzny. Zarówno zebrane liryki jak i fotografie poświęcone laskowskiej ziemi, tworzą niezwykły album klimatów obrazujących życie wsi na przestrzeni XX wieku.

    „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie, (…)” – te znane słowa potwierdza również twórczość Pani Haliny Góreckiej, której pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować za udostępnienie swych wierszy i podzielenie się refleksjami oraz uczuciami do rodzinnej ziemi. Wielu czytelników – zapewne nie tylko laskowian – wzruszy się na wspomnienie tego, co już minęło, a co próbowaliśmy utrwalić w niniejszej publikacji.

Justyna Muszalska

koordynator projektu 

 

     

 

* * * 

 

 Autorka - Pani Halina Górecka 

*

 *

Członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Lasek LUKUS (Maria Woźnica, Marek Sokołowski i tyłem Florian Piasecki i Justyna Muszalska) oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej (Sławomir Kasztelan)

*

*

 

 

Występy uczniów Zespołu Szkół w Laskach

*

 

 

 Występ chóru "LASKOWIANIE"

*

 

 

* * *