Home
Prezentacje
Wspomnienie
Źródła
 
Home
POLECANE KSIĄŻKI
Oceny: / 16
KiepskiBardzo dobry 
Redaktor: Łukasz Kamiński   
01.09.2014.

 

Prezentowane Państwu książki po prostu warto przeczytać. Wymienione publikacje dostępne są w wielu bibliotekach, często znajdziemy je również na popularnych internetowych serwisach aukcyjnych, gdzie można je zakupić już od 5 zł plus koszty przesyłki.

 

 

  

Bitwy polskiego września

Apoloniusz Zawilski

Wyd. Znak

Rok wydania: 2009

Stron: 852

Książka prezentuje obraz walk w czasie kampanii wrześniowej. Tom ten można traktować nie tylko jak źródło szczegółowej wiedzy o Kampanii Wrześniowej, ale też jako reporterską opowieść o losie żołnierzy i dowódców polskich oddziałów. Barwny język, umiejętne budowanie napięcia i liczne beletryzowane fragmenty oraz cytaty z autentycznych relacji sprawiają, że pod piórem Zawilskiego narodziła się wciągająca epopeja o polskim Wrześniu. Książka ta jest również hołdem, który autor składa - jak pisze w dedykacji - „Żołnierzom Września”.

Czytelnik znajdzie tu wiele informacji z przebiegu bitwy granicznej, w tym walk na odcinku kępińskim, a także pozna szczegóły bitwy nad Bzurą, w której udział wzięło wielu poborowych z naszego terenu.

 

 

Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku.

Anetta Głowacka-Penczyńska

Wydawnictwo: Neriton.

Monografia jest kolejną w polskiej historiografii próbą odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę, jaką w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej odgrywały przedstawicielki płci żeńskiej. Polem obserwacji stały się tym razem małe ośrodki miejskie Wielkopolski - teren dotychczas słabo przebadany. Praca sytuuje się przy tym na pograniczu historii społecznej, antropologii historycznej czy wreszcie badań nad płcią kulturową. Autorka bardzo wiele uwagi poświęca też problematyce sytuacji majątkowej, źródeł utrzymania, standardu życia mieszczanek.

Praca mieści się w bardzo żywym ostatnio, zarówno w historiografii światowej, jak i polskiej, nurcie badań nad historią kobiet. Sytuuje się przy tym na pograniczu historii społecznej, antropologii historycznej czy wreszcie badań nad płcią kulturową. Wypełnia dotkliwą lukę w naszej wiedzy o sytuacji kobiet w mieście staropolskim. Przedmiotem wnikliwych opracowań były już szlachcianki oraz mieszczanki kilku największych miast Rzeczypospolitej (z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Klondera).

 

 

  

Tytuł: Niemieckie ludobójstwo na polskim narodzie

Autor: Henryk Pająk

Wydawnictwo: Retro

Rok wydania: 2004

Oprawa: miękka

Stron: 246

Opis:

Mord, okrucieństwo i sadyzm. Czasem w imię wyższych celów, najczęściej bez „podkładki” fałszywej ideologii. Ludobójstwo dokonane na narodzie polskim podczas II wojny światowej: przerażająca rzeczywistość obozów zagłady, codzienność obozów koncentracyjnych, masowe egzekucje, pacyfikacje, tortury, wypędzenia, zbrodnicze eksperymenty medyczne. Książkę uzupełniają 44 strony wstrząsających ilustracji.

 

 

Wybitni historycy wielkopolscy

Red. Jerzy Strzelczyk

Wydawnictwo Poznańskie

Rok wydania : 2010

Stron : 876

Biogramy: Edward Raczyński, Jędrzej Moraczewski, Józef Łukaszewicz, Adam Tytus Działyński, Jan Działyński, Kzzimierz Jarochowski, Jan Ignacy Korytkowski, Ignacy Zakrzewski, Edmund Callier, Stanisław Karwowski, Teodor Tyc, Adolf Warschauer, Bronisław Dembiński, Kazimierz Chodynicki, Stanisław Kozierowski, Jan Rutkowski, Adam Skałkowski, Stanisław Bodniak, Stanisław Szczotka, Józef Widajewicz, Zygmunt Wojciechowski, Józef Nowacki, Kazimierz Kaczmarczyk, Władysław Kowalenko, Kazimierz Tymieniecki, Andrzej Wojtkowski, Michał Szczaniecki, Franciszek Paprocki, Zdzisław Kaczmarczyk, Leon Bogusław Koczy, Kazimierz Kolańczyk, Zdzisław Grot, Henryk Łowmiański, Władysław Rusiński, Witold Jakóbczyk, Włodzimierz Dworzaczek, Jerzy Marczewski, Kazimierz Ślaski, Włodzimierz Pajączkowski, Janusz Deresiewicz, Witold Maisel, Julia Jabłocka, Stefan Parnicki–Pudełko, Jan Leśny, Jan Wąsicki, Jerzy Ochmański, Jerzy Topolski, Wincenty Swoboda, Stanisław Nawrocki, Edmund Makowski, Edward Serwański, Brygida Kurbis, Bogdan Lesiński, Czesław Łuczak, Antoni Czubiński, Janusz Pajewski, Tadeusz Zawadzki, Jerzy Wisłocki, Zygmunt Boras, Benon Miśkiewicz, Jerzy Krasuski, Jerzy Łukasz Kozłowski, Jadwiga Krzyżaniakowa, Gerard Labuda.

 

 

Jan Dąbrowski – Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej

Wydawnictwo: Trio

Rok wydania : 2009

Stron: 336

Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej Próba syntezy epok brązu i żelaza, dotycząca problematyki kultury łużyckiej na ziemiach polskich, czyli okresu między 1300 a 400 r. przed Chrystusem. Publikacja dzieli się na trzy części, pozwalające rozpoznać metody i podstawy dochodzenia do prezentowanych stwierdzeń. W części I autor omawia podstawowe pojęcia, stan badań nad całą kulturą łużycką i europejskie tło zachodzących u nas wydarzeń. Krótka część II jest charakterystyką kultury łużyckiej oraz kultur bezpośrednio ją poprzedzających, a także z niej się wywodzących. Część III dotyczy natomiast poszczególnych dziedzin życia ówczesnych ludzi. Tekst uzupełnia aneks zawierający krótkie opisy 19 stanowisk lub zespołów stanowisk; pokazuje on wartość poznawczą poszczególnych kategorii źródeł.

Książka dla nas wartościowa ze względu na liczne ślady kultury łużyckiej odkryte na terenie powiatu kępińskiego, spośród których największym i najcenniejszym jest cmentarzysko kultury łużyckiej w Laskach. Dzięki tej publikacji możemy zgłębić wiedzę o ludziach zamieszkujących tutaj przed wielu wiekami.  

 

 

 

Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku

Janusz Cisek 
Wydawnictwo: Polska Fundacja Kulturalna 

Rok wydania: 1990

Ilość stron: 324

Spis treści:

Słowo wstępne - Wacław Jędrzejewicz

Wstęp:

Dokumenty wojskowe

Rosja. Tabela partii politycznych

Denikin i Wrangel

Armia gen. Mikołaja von Bredowa w Polsce

Borys Sawinkow i Rosyjski Komitet Polityczny

Oddziały gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza

Bolszewicy i międzynarodowy ruch robotniczy

Ukraina

Niemcy i współdziałanie niemiecko-bolszewickie

Litwa

Państwa bałtyckie

Gdańsk

Czechosłowacja

Rumunia

Węgry

English Summary

Indeks nazwisk
Spis dokumentów

Książka zawiera dokumenty przybliżające sytuację wojskową Polski i jej stosunki z sąsiadami w latach 1920-1921, m. in. z Ukrainą, Litwą, Czechosłowacją, Rumunią czy Węgrami.

Francja udzieliła Polsce skromnej pomocy, przysyłając głównie doradców wojskowych i niewielkie ilości broni, poza tym część francuskiej pomocy płynącej statkami została zatrzymana w portach. Ponadto Czesi nie zgodzili się przepuścić transportów kolejowych do Polski, podobnie jak Niemcy i Austriacy. Tamtejsi kolejarze zarażeni hasłami komunizmu i poszerzania rewolucji bojkotowali transporty do potrzebującej Polski. Jedyną szansą na pomoc były transporty biegnące przez mającą fatalną infrastrukturę kolejową Rumunię. Państwem, które zadbało o to, aby transporty te były możliwe, były Węgry, które nie kryły swych sympatii wobec osamotnionej Polski. Do dziś daleko poszukujemy przyjaciół, często za oceanem, a mamy ich tak blisko… Węgry to sprawdzony przyjaciel Polski, blisko 1000-letnie wzajemne dobre relacje swój szczyt osiągnęły w 1920 r.

Dziś dzięki ustaleniom nielicznych historyków wiemy, że na początku lipca 1920 r. rząd węgierski na czele z premierem Palem Telekim nakazał fabryce amunicji Manfreda Weissa, aby przekazała wszystkie zapasów broni Polsce. Mało tego, nakazano również przez kolejne tygodnie produkować uzbrojenie tylko i wyłącznie na potrzeby walczących Polaków. Historycy szacują, że w ciągu najbardziej dramatycznych 8 miesięcy wojny polsko – bolszewickiej Węgrzy przekazali Polakom i dostarczyli własnym wysiłkiem 48 mln pocisków karabinowych typu Mauser, 13 milionów pocisków typu Mannlicher, trudną do określenia, poważną ilość pocisków artyleryjskich rożnych kalibrów, 30 tysięcy karabinów typu Mauser i kilka milionów części zapasowych, 440 kuchni polowych, 80 pieców polowych oraz wiele innego rodzaju sprzętu i materiałów. W okresie przełomowych zmagań 12 sierpnia 1920 r. do Skierniewic dotarł transport 22 milionów pocisków z fabryki Manfreda Weissa w Csepel pod Budapesztem. Wobec tych faktów uznać należy, że gdyby nie pomoc węgierska w 1920 r., do bolszewików pod Warszawą nie byłoby praktycznie czym strzelać. Ponadto w samych walkach uczestniczył ochotniczy kontyngent żołnierzy węgierskich, szacowany na 30 tys. ludzi.

Niestety wiedza o tych faktach nie jest popularyzowana w Polsce, co jest naszą wielką niewdzięcznością.

 

 

Bestie. Reporterskie śledztwo o ludziach, którzy w czasach komunizmu mordowali polskich patriotów, za co nigdy nie zostali ukarani.

Tadeusz Płużański

Książka nagrodzona wyróżnieniem przez kapitułę Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza 2012.

Praca Tadeusza Płużańskiego jest gigantycznym kompendium wiedzy o terrorze komunistycznym w latach powojennych, o próbach oddania sądowej sprawiedliwości oprawcom po 1989 roku oraz o trudnej drodze prawdy o tamtych czasach do szerszej świadomości Polaków w III RP.

Fragment artykułu promującego książkę z tygodnika „Najwyższy Czas!”: Zastanawiać może tytuł książki – jednoznaczny i »prosto z mostu«. Jakże jednak nie eksponować tej jednoznacznej oceny, skoro na przykład jeszcze w 1999 roku prezydent Kwaśniewski odznaczył Supruniuka, kata Rzeszowszczyzny, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2003 Krzyżem Oficerskim tego orderu jeszcze innego komunistycznego oprawcę? Jak widać, w III RP odróżnienie kata od osoby zasłużonej dla Polski nie jest wcale oczywiste…

 

 
 

Bestie 2. Reporterskie śledztwo o zbrodniach Niemców i Sowietów na Polakach oraz grubej kresce dla sprawców w III RP.

Tadeusz M. Płużański

Książka autora bestsellerowych „Bestii” wyróżnionych w 2012 roku przez kapitułę Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. Reporterskie śledztwo o zbrodniach Niemców i Sowietów na Polakach oraz grubej kresce dla oprawców w III RP.

Dopiero po latach, dzięki takim autorom jak Tadeusz Płużański i możliwości dobrania się do zasobów archiwalnych, można zdrapać politurę i kurz świętego spokoju i zapytać o zbrodnie. Wcześniej, mimo potępienia stalinizmu, tropiono jedynie zbrodniarzy hitlerowskich. Kąkolewskiemu zapewne nawet do głowy by nie przyszło, żeby zwrócić się do Heleny Wolińskiej, Stefana Michnika czy Igora Andrejewa z pytaniem „Co u pani (pana) słychać?”.

Płużański (syn więźnia systemu stalinowskiego) mówi o nich krótko: „bestie”. Można używać innych dosadnych słów, określając ubranych w togi czy mundury morderców Polaków – kaci, zbrodniarze. Pochodzili z różnych środowisk, bywali z pochodzenia Żydami, Polakami, Ukraińcami, mieli piękne, a także paskudne rodowody okupacyjne, jednak zjednoczyła ich nadgorliwość wobec stalinowskiego reżimu.

Jak to możliwe, że za rozliczenia zabrano się tak późno i to w trybie praktycznie uniemożliwiającym wydanie sprawiedliwego wyroku? Na dobrych posadach, ciepłych emeryturach lub emigracji większość zbrodniarzy doczekała późnego wieku i zmarła, nie doświadczywszy żadnej, nawet najmniejszej kary za swoje zbrodnie. Jedyna pociecha, że dzięki książce pozostaną na stałe w Panteonie Narodowej Hańby!

Marcin Wolski, pisarz, publicysta

 

Oprawcy. Zbrodnie bez kary

Tadeusz Płużański 

„Oprawcy” to kontynuacja historii aparatu represji „bezpieki”, zwalczającej polskie podziemie, żołnierzy AK, NSZ, II Konspiracji. Płużański jako syn żołnierza AK, uczestnika kampanii wrześniowej, bliskiego współpracownika rtm. Pileckiego, więźnia niemieckiego i stalinowskiego, skazany jest niejako na badanie zbrodni z okresu PRL. Opisuje przypadki czerwonych oprawców, losy ich ofiar, mechanizmy represji oraz status nietykalności katów w III RP. Przytaczane relacje, wspomnienia, dokumenty oraz duża ilość fotografii ukazują rozmiar zbrodni, które do dzisiaj nie zostały rozliczone i ukarane. O paradoksie „grubej kreski” względem tytułowych oprawców najlepiej świadczy przytoczony przez Płużańskiego obrazek: „Ostatni krwawi śledczy z Mokotowa zmarli przed momentem – dwa lata temu Marian Krawczyński, a w październiku tego roku Eugeniusz Chimczak. Obaj nieukarani, z wysokimi resortowymi emeryturami. Z ciekawostek – ppłk Czesław Łapiński, prokurator żądający kary śmierci dla rtm. Pileckiego, nie doczekał wyroku, umierając kilka lat temu w szpitalu przy ulicy imienia… Pileckiego”…

 

  

Dobić tego chłopa

Zygmunt Szych

Włodzimierz Knurowski – polski rolnik – tragiczny przykład eurounijnych przemian w naszym kraju. Od kilkunastu lat bezwzględnie prześladowany i niszczony przez  międzynarodowy koncern, urzędy, sądy, prokuratora, banki, władze lokalne. Opuszczony przez pełnych zachwytu i słów poparcia lecz ugodowych i tchórzliwych polityków, działaczy i ideowców. W barbarzyński sposób pozbawiony uczciwie, z trudem wypracowanego majątku przez nierzetelnego Komornika Sądowego. Miał odwagę wystąpić przeciw  koterii, która jak dziś coraz wyraźniej widzimy niszczy nasz kraj, a zwłaszcza polską wieś, czego tragiczne skutki obserwuje się już teraz. Już teraz rolnictwo jest nieopłacalne, a Polacy zmuszeni są emigrować za chlebem.

Historia Włodzimierza  Knurowskiego, to nie łzawa opowieść, lecz obowiązkowa lektura dla wszystkich. Przedstawiona została obszernie na stronie internetowej: www.knurowski.cba.pl

 

 

Resortowe dzieci. Media. 

Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz

Stron: 430

Wydawnictwo: Fronda, 2013

One – resortowe dzieci. Wychowane w rodzinach działaczy i funkcjonariuszy KPP, PZPR. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a potem SB. Doskonale ustawione potem w życiu, dzięki koneksjom, a potem pieniądzom i „grubej kresce”. Czasem, choć wywodzą się z niekomunistycznych środowisk, związane ideologicznie oraz materialnie z byłą władzą i bezpieką. Za młodu aktywiści komunistycznych organizacji młodzieżowych, potem biznesmeni, właściciele i zarządcy nowych mediów. Właśnie dlatego tak zdecydowanie przeciwne dekomunizacji i lustracji, szydzący z patriotyzmu, polskich tradycji i w ogóle z polskości. Niebezpieczne, bo usytuowane w opiniotwórczej prasie, a przede wszystkim w telewizji i stacjach radiowych. Obecne w nich od stanu wojennego – do dziś.

 

 

Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń

Anna Piekarska (redaktor)

Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Książka podzielona została na kilka bloków tematycznych. W pierwszym naświetlono sowiecko-niemieckie przymierze polityczne i wojskowe z lat 1939–1941. Ukazano wspólną agresję na Polskę, jej rozbiór oraz okupację, w trakcie której współpracujące ze sobą mocarstwa wprowadzały w życie ludobójczą politykę wobec obywateli podbitego kraju. W kolejnych blokach zaprezentowane zostały obie zbrodnicze operacje z 1940 r., najpierw Zbrodnia Katyńska, a następnie akcja AB. Zrekonstruowane zostały przygotowania do zbrodni, jej przebieg oraz najważniejsi sprawcy.

 

 

Wołyńska golgota oczami dziecka

Ryszard Kłosiński Wielki dramat ludności polskiej na Wołyniu Autor opisuje na przykładzie dziejów swojej rodziny. Pierwsze utrwalone w pamięci Autora to fragmenty wydarzeń w okresie wojny we wrześniu 1939 r. Aresztowanie ojca i niepewne losy rodziny podczas okupacji sowieckiej i przeżycia z tym związane pozostawiły w pamięci dziecka niezatarte ślady.
Jest świadkiem powstawania konspiracji niepodległościowej i tworzenia pierwszych oddziałów samoobrony polskiej w powiecie sarneńskim. Pod koniec lipca 1943 r. zagrożona zniszczeniem ludność polska, pod ochroną oddziału partyzanckiego por. Władysława Kochańskiego 'Wujka-Bomby' przenosi się na Zasłucze do Starej Huty.
Dużo miejsca w swoich wspomnieniach poświęca pobytowi w Starej Hucie i życiu zgromadzonych tam polskich rodzin, a także partyzantów. W opisie przewija się wiele nazwisk sąsiadujących rodzin, a także żołnierzy oddziału partyzanckiego, opisane są ich charaktery, zachowania, tragedie. Przeżycia małego wtedy dziecka pozostawiły w psychice Autora trwałe urazy, przy czym niektóre z nich nie zostały zatarte do dziś. Po 60-ciu latach opisał zapamiętane fragmenty wydarzeń z okresu dzieciństwa, dodając do nich przemyślenia i refleksje dorosłej już osoby.

 

 

Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej.

Aleksander Korman

Autor w syntetycznej formie ukazał genezę tej zbrodniczej organizacji oraz jej cele i sposób działania. Zobrazował straty osobowe i materialne spowodowane przez nią oraz współczesną groźbę odradzania się banderowskiego ekstremalnego szowinizmu na Ukrainie.

Czytelnicy mają możliwość zapoznania się z nieznanymi lub mało znanymi dokumentami i faktami ilustrującymi działalność ukraińskich szowinistów. Autor jako niezależny badacz, przez kilkanaście lat gromadził nieznane dokumenty, relacje i materiały, co umożliwia poszerzenie wiedzy na ten temat. Bardzo duże osiągnięcie stanowi sporządzenie i udokumentowanie zestawienia 362 metod torturowania Polaków i zadawania śmierci. Cenne uzupełnienie pracy stanowi obszerny wykaz literatury dotyczącej nacjonalistów ukraińskich oraz wstrząsające dokumentalne fotografie ukazujące niespotykane w dziejach ludzkości okrucieństwo oprawców z UPA.