Home
Prezentacje
Wspomnienie
Źródła
 
Home
10-lecie TPL LUKUS (PREZENTACJA MULTIMEDIALNA)
Oceny: / 40
KiepskiBardzo dobry 
13.05.2014.

 

10 LAT DZIAŁALNOŚCI TPL LUKUS

Prezentacja przedstawiająca 10 lat działalności TPL „LUKUS

(montaż Mariusz Noculak, komentarz Justyna Muszalska)

 KLIKNIJ LINK:

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ0Jx11HNNE&feature=youtu.be

 

 

Przemówienie Floriana Piaseckiego, inicjatora powołania TPL LUKUS i jego pierwszego prezesa:

 
Szanowni Państwo!
Witam wszystkich serdecznie.

Jest mi niezmiernie miło, że przyjęliście zaproszenie na nasz skromny jubileusz. Minęło 10 lat od chwili gdy Towarzystwo LUKUS dołączyło do grona wielkopolskich stowarzyszeń regionalnych. Cieszę się tym bardziej, że jako Laskowianin miałem zaszczyt być pomysłodawcą i inicjatorem tego Stowarzyszenia.

Na początek zaciekawię Was tym, co musiało się wydarzyć, aby powstało nasze Towarzystwo. Wspomnę tutaj moją przyjaźń z niezawodnym i nieodżałowanym kolegą śp. Henrykiem Tyszkiewiczem, a następnie koleżanką Krystyną Sumisławską z Kępna, z Markiem Kowalskim z Opatowa i innymi regionalistami. Wspólnie wymienialiśmy się wiedzą i nabieraliśmy doświadczeń. Muszę tutaj również wspomnieć trzy udane konkursy regionalne z lat 2000-2002 dla gmin Łęka Opatowska i Trzcinica z finałami w Łęce i w Laskach. W tych konkursach brały udział liczne grupy młodzieży szkolnej i rywalizowały o nagrody pieniężne i książkowe. Dzisiaj po latach konkursy te straciły na znaczeniu, ale wówczas były całkowitą nowością. Były nowatorskim pomysłem na współpracę młodzieży i szkół z sąsiadujących ze sobą gmin, mocno wspieranym przez wójtów: Wacława Szalka i Stanisława Szydlika.

Konkursy gromadziły ludzi, którzy ze zdziwieniem dowiadywali się o wieloletniej wspólnej historii naszej ziemi, o wspólnej przynależności do powiatu wieluńskiego, a następnie ostrzeszowskiego i kępińskiego. Uczestnicy usłyszeli, że dziesiątki lat stanowiliśmy fragment Ziemi Wieluńskiej i długo podlegaliśmy książętom Śląska, zanim w XV wieku wróciliśmy do Ojczyzny Polski.

Wypada mi wspomnieć ważne powracające w pamięci ciekawe rozmowy i dyskusje niektórych nauczycieli i księdza proboszcza w szkole a dotyczące mało poznanych tajemniczych dziejów wsi Laski. Aby dotrzeć do przeszłości i zbadać dawne wydarzenia potrzebne były narzędzia i pasjonaci. Trzeba było wykonać ogromną pracę.

Dzisiaj jako animator tego przedsięwzięcia chciałem podziękować: Cecylii Pilarskiej i Marii Woźnica za włączenie się do przemyślanego projektu tej wspaniałej inicjatywy. Cała nasza trójka miała obawy czy znajdą się chętni entuzjaści problematyki regionalnej. Organizacja regionalistów w małym środowisku naszej wsi rodziła się niepewnie.

Uczestnicy pierwszego założycielskiego koła LUKUS zgromadzili się dnia 11 maja 2004 roku w sali przy ul. Kępińskiej 16. Na zebranie założycielskie przybyli: Alina Gawlik, Krystyna Jendryca, Wiesława Maciej, Jolanta Maryniak, Jerzy Maryniak, Justyna Muszalska, Cecylia Pilarska, Anna Rabiega, Jacek Rabiega, Joanna Rybark, Marek Sokołowski, Paweł Trzęsicki, Adela Wawrzyniak, Zofia Włodarczyk, Maria Woźnica, Stefan Zawada, Adam Żłobiński i Florian Piasecki.

Utworzone koło przejściowo przyjęło nazwę Klub Lukus w Laskach i stanowiło autonomiczną część Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej w Kępnie. Od początku naszego istnienia byliśmy wspierani przez Krystynę Sumisławską – prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, Henryka Tyszkiewicza – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i wiceprezesa TMZK oraz Wójta Gminy Trzcinica Stanisława Szydlika, który udzielał  nam mocnego wsparcia łącznie z przydzieleniem lokalu przy ul. Kępińskiej 16.

Zebranie wybrało pierwszy zarząd w składzie: Florian Piasecki – prezes, Cecylia Pilarska – wiceprezes, Jacek Rabiega – wiceprezes, Maria Woźnica – sekretarz, Krystyna Jendryca – skarbnik.

Utworzony Klub Lukus nadspodziewanie dobrze spełnił swoje pierwsze zadanie. Uczestnikom naszych wspólnych spotkań staraliśmy się sprawiać coraz większą satysfakcję i pokusę w przybliżaniu celów działania. Dbaliśmy o to, aby z tych towarzysko - dyskusyjnych spotkań rozwijały się nowe pomysły i inicjatywy przekształcone potem w kilka pięknych imprez rocznie. Nasze regularne, comiesięczne spotkania każdorazowo przekształcały się w twórcze warsztaty poszerzania wiedzy.

Półroczna bardzo aktywna działalność LUKUS-a  była tak intensywna i jednocześnie tak mobilizująca nasze koleżanki i kolegów, że już jesienią nieodparcie byli zdecydowani utworzyć samodzielne Towarzystwo Przyjaciół Lasek.  Realizacja tej propozycji nie należała do łatwych. Wymagała wielu starań i pokonywania dotąd nieznanych nam nowości administracyjno – prawnych.

W międzyczasie prezes F. Piasecki zaproponował opracowany statut i przyjęcie symbolicznego herbu naszego Towarzystwa oraz kolorowego planu Lasek z komentarzem. Herb - logo otrzymało owalny kształt z napisem „Towarzystwo Przyjaciół Lasek <LUKUS>” z graficznym symbolem drzewa i dwoma lwiętami pośrodku oraz datą 2004 u dołu. Dzisiaj posługujemy się nim w postaci ozdobnej pieczęci koloru zielonego.

Oczekiwane zebranie członków odbyło się 10 listopada 2004 roku przy udziale 19 członków założycieli i podjęło uchwałę o utworzeniu samodzielnego  stowarzyszenia. Na świeżo rozpoczęliśmy procedurę rejestracyjną i już w lutym po uzupełnieniu fragmentu statutu Sąd w Poznaniu w dniu 24 marca 2005 roku oficjalnie zarejestrował nasze stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 000023109.             Świeżo zarejestrowana organizacja o charakterze regionalnym w warunkach wiejskich nadal postrzegana była co najmniej dziwnie. Decydując się na odważną i jawną  działalność jako jedni z pierwszych w powiecie braliśmy pod uwagę ryzyko i skutki uboczne wolności słowa. Dzisiaj patrząc z perspektywy czasu wspominamy pierwsze dni, tygodnie i miesiące, które nie należały do łatwych. Początkowo niektórzy starali się nas ośmieszać. Po tym okresie zaczęto nas i naszą działalność lekceważyć. Następnie traktowano nas zabawnie. Po upływie kilku lat nadeszło odczuwalne wymierne docenianie a może i uznanie naszej działalności.  Słowem wyzwoliliśmy się z dotychczasowych stereotypów, a mieszkańcy stali się dla nas przychylni. Działamy przecież dla nich, społecznie i nieodpłatnie. 

Zmieniali się prezesi i składy osobowe organów Towarzystwa. Dziękuję kolejnym prezesom: Jackowi Rabiedze i Pawłowi Trzęsickiemu. Duże uznanie i podziękowanie składam kolejnym zarządom i wiceprezesom: Cecylii Pilarskiej, Markowi Sokołowskiemu, Łukaszowi Kamińskiemu i Pawłowi Trzęsickiemu. Za pracę w zarządzie szczególnie mocno dziękuję koleżankom prowadzącym nasze finanse: Krystynie Jendryca i Marii Woźnica. Oddzielne podziękowanie kieruję dla Marii Woźnica za gromadzenie starych fotografii i każdorazowe wykonanie ogromnej pracy przy większości planszowych wystaw fotograficznych. Za prowadzenie kroniki dziękuję Justynie Muszalskiej i Barbarze Urbańskiej. Justynie Muszalskiej dziękuję za wieloletnie dokumentowanie fotograficzne naszej działalności, za artykuły i publikacje promujące LUKUS.  Łukaszowi Kamińskiemu dziękuję za zaangażowaną opiekę i czuwanie nad witryną internetową Lukusa i odkrywcze, owocne publikacje regionalne.  Za regularne kontrole naszych działań, kieruję podziękowania do osób z Komisji Rewizyjnej: Joanny Rybark, Jolanty Maryniak, Adeli Wawrzyniak i Marka Sokołowskiego.

Dużą ukierunkowaną pomoc w  działaniu i organizacji patriotycznych rocznic okazywał nam ks. kan. Andrzej Grzegorzewicz - Honorowy Członek Towarzystwa. Nasz proboszcz, przez 34 lata pracował dla miejscowej społeczności i bez wątpienia mocno zasłużył się dla Towarzystwa i naszej wsi. Dzisiaj za aktywność i bezinteresowną współpracę  z nami  serdecznie dziękuję. 

Wiele rozwiązań zawdzięczamy wspólnym dyskusjom i konsultacjom  z nieocenionym kolegą  św.  pamięci Henrykiem Tyszkiewiczem, który dość często przebywał z nami. Dziękuję Renacie Ciemny  

i Zespołowi Laskowianie za wspaniałe wystąpienia wokalne na naszych imprezach.

Dziękuję dr Marii Lentas za recytacje wierszy i monologi oraz koncert muzyki klasycznej w wykonaniu jej córki Emilii, o czym wspomina Justyna Muszalska w Przeglądzie Wielkopolskim nr 1/2006. Barbarze Urbańskiej dziękuję za organizowanie wystaw malarskich, rękodzielniczych i innych spotkań.

Dyrektorom szkoły w Laskach: Hannie Smyrek, Małgorzacie Drzazdze, Elżbiecie Kowalik, Wiesławie Trzęsickiej, Annie Rabiega oraz dyrektor szkoły w Trzcinicy Małgorzacie Hadzik dziękuję za pomoc w konkursach regionalnych i programach rozrywkowych.

Z uznaniem i szacunkiem dziękujemy za miłą współpracę:

- Towarzystwu Kulturalnemu w Poznaniu i Stanisławowi Słopieniowi – redaktorowi naczelnemu „Przeglądu Wielkopolskiego” z Zespołem Redakcyjnym,

- Ostrowskiemu Towarzystwu Genealogicznemu z zarządem,

- Towarzystwu Miłośników Ziemi Kępińskiej i  prezesowi Marianowi Lorenzowi  z zarządem,

- Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej i prezesowi Bolesławowi Grobelnemu z zarządem,

- Towarzystwu Krańców Ziemi Ojczystej „GENIUS LOCI” z Siemianic  i prezes Krystynie Macioszczyk z zarządem,

- Lokalnej Grupie Działania „Wrota Wielkopolski” z jej prezesem Grzegorzem Grzunką,

- Towarzystwu Społecznemu „TILIA” z Wodzicznej i prezes Bożenie Henczyca  z zarządem.

- oddzielne podziękowanie Bożenie Henczyca za pierwsze artykuły prasowe o naszym  powstawaniu i rozwoju  oraz za współpracę,

- Towarzystwu Miłośników Ziemi Jutrosińskiej z jej prezesem  Ireneuszem Mikołajewskim,

- wszystkim mediom lokalnym za współpracę, za promowanie naszych dokonań w prasie i internecie oraz  za ciekawe dokumentowanie faktów,

- miejscowej Policji i kierownikowi posterunku Sławomirowi Kasprzakowi z funkcjonariuszami,

- Zarządowi Kółka Rolniczego w Laskach i prezesowi Januszowi Żłobińskiemu,

- Radzie Gminy w Trzcinicy i Wójtowi Gminy Grzegorzowi Hadzikowi.                 

Podczas naszej wieloletniej działalności gościliśmy pasjonatów, ekspertów i ciekawych ludzi: Marka Sokołowskiego, Adelę Wawrzyniak, Mieczysława Wodnika, Mariusza Noculaka, Henryka Tyszkiewicza, Krystynę Sumisławską, Jerzego Wojciechowskiego, Mariana Lorenza, Bożenę Henczyca, Marię Lentas, Emilię Lentas, Ireneusza Lewickiego, Stanisława Szydlika, Jadwigę Gawlik, Jana Bartkowiaka, Andrzeja Stodolskiego, Jadwigę Piszczałkę, Krystynę Macioszczyk, Grzegorza Hadzika, Andrzeja Żarnowieckiego, Ryszarda Ziębę, Barbarę Urbańską, Hannę Urbańską, Halinę Górecką, Ewę Toporowicz-Kloch, Mateusza Fidykę, Stefana Matysiaka, Marka Kowalskiego, Sławomira Kasztelana, Radosława Ertela, Ireneusza Juskowiaka, Macieja Bartona, Jana Jagieniaka, Marcina Rachela, Janusza Smiatacza, Romana Malika, Kazimierza Krawiarza i innych których być może pominąłem.

O ambitnych projektach i uzyskanych efektach  naszego  działania informujemy w witrynie internetowej http//tpl-lukus.kepno.pl                        

Na naszej stronie internetowej, na bieżąco informujemy o nowych odkryciach z przeszłości. Zamieszczamy praktycznie całą wiedzę o naszej działalności kulturalnej, społecznej i organizacyjnej. Informujemy o wielu odbytych wycieczkach autokarowych: jednodniowych o zasięgu do 200 km i wycieczkach po gminach w najbliższej okolicy oraz wycieczkach rowerowych do 20 km. W wyniku przemyślanej i dobrej organizacji wycieczek, zgromadziliśmy wielu sympatyków naszych działań. Prowadziliśmy promocyjne spotkania regionalne z młodzieżą w szkołach gmin: Baranów, Bralin i Międzybórz. Na tym nie kończymy, wciąż projektujemy nowe ciekawe prelekcje o Laskach i regionie. Przewodziliśmy przybyłym wycieczkom chętnym do zwiedzania Lasek. Obchodziliśmy  ważne rocznice państwowe: Święto Niepodległości, Dni Wielkopolski - Powstania Wielkopolskiego, rocznicę wyzwolenia Lasek, gminy i powiatu oraz własne miejscowe uroczystości w postaci Dnia Lasek.

W ciągu minionych lat Towarzystwo prowadziło działalność statutową. Pozyskiwało środki na realizację zadań z różnych źródeł: składek członkowskich, sponsorów prywatnych, wsparcia zarządów miejscowych zakładów pracy.  Kolejnym źródłem dotacji była administracja: państwowa, wojewódzka, powiatowa i gminna. Serdecznie dziękuję za współpracę śp. Jerzemu Trzmielowi – byłemu staroście i Włodzimierzowi Mazurkiewiczowi – obecnemu staroście. Dziękuję Stanisławowi Szydlikowi byłemu wójtowi i Grzegorzowi Hadzikowi obecnemu wójtowi oraz skarbnikowi Grzegorzowi Baraniakowi, którzy kontynuują współpracę.

Realizacja zadań statutowych naszego Towarzystwa nie byłaby możliwa, gdyby pośród nas  nie było dobrze przygotowanych i zaangażowanych w swoich umiejętnościach koleżanek i kolegów, których już miałem zaszczyt przedstawić.                        

Mijały lata, nasze Towarzystwo zostało umocnione przez: Janinę Bukowską, Edwarda Cichosza, Halinę Greinert, Małgorzatę Jokiel, Łukasza Kamińskiego, Mariusza Noculaka, Łucję Rabiega, Tadeusza Radlińskiego, Teresę Słupianek, Wiesławę Trzęsicką i Teresę Wieczorek.  Cztery osoby odeszły na własną prośbę.

W trakcie minionych 10 lat  wszyscy członkowie czynnie uczestniczyli w planowaniu działalności Towarzystwa i sami proponowali tematykę spotkań, co zawsze cieszyło i sprawiało, że Lukus działał, rozwijał się i żył. W każdym nowym roku kalendarzowym, po wnikliwej dyskusji, zebrani ustalali kolejną osobę Zasłużonego Laskowianina.

Tytułem Zasłużonego Laskowianina Towarzystwo uhonorowało: Franciszka Stodolskiego, ks. Stefana Stoińskiego, ks. Wiktora Falkowskiego, Władysława Toporowicza, ks. Jerzego Badurę, prof. Heliodora Święcickiego, dr. Cyryla Ratajskiego i prof. Adama Wrzoska.

Co dzisiaj możemy powiedzieć o sobie, o pracy Towarzystwa. Możemy pochwalić się tym, że nasze dotychczasowe regularne spotkania każdorazowo przekształcały się w twórcze warsztaty poszerzania wiedzy. Na każdym zebraniu przekonywaliśmy się sami, ze chcieć to móc, że możemy wiele zrobić dla Lasek, ale wspólnie, że działalność nasza może być piękna i pożyteczna. Ograniczają nas tylko środki finansowe. Pierwsze ciekawe projekty dla naszych członków i sympatyków były niespodziewane i nowe. Ustawiliśmy tablice skałkowe na cmentarzysku łużyckim i przy dębie im. papieża Jana Pawła II oraz przyczyniliśmy się do postawienia tablicy poległych Laskowian i tablicy przy policji.

Mam szczególną satysfakcję, że dzięki publikacji mojej książki „Laski w Kotlinie Pomianki  i dzięki koleżeńskim publikacjom pozycji: „Laski 2005”, „Laski 2010”, „Pamięć, Nauka, Praca”,  „Stowarzyszenia w Gminie Trzcinica w okresie międzywojennym” i kilkudziesięciu artykułom naszych członków w formie elektronicznej na stronie http://tpl-lukus.kepno.pl/ Laski stały się miejscowością o wysokim stopniu poznania swej bogatej historii.

Nasze Towarzystwo ma zaszczyt dzielić  się tą wiedzą z szerokim kręgiem czytelników i zainteresowanych regionalistów. Cieszymy się dużym zainteresowaniem ponad stu pięćdziesięciu tysięcy wejść na stronę. Dziś przeciętny mieszkaniec Lasek, jeśli tylko odczuje taką potrzebę do otwarcia naszej strony internetowej lub odwiedzenia biblioteki, może natychmiast cofnąć się w czasie do dowolnej epoki, by poznać ówczesne wydarzenia, problemy i troski pradawnych Laskowian i mieszkańców okolicy. Ta dostępność wiedzy jest owocem 10-letniej pracy pomysłodawcy i założycieli oraz wszystkich członków organizacji.

Dzięki Lukusowi, rówieśnikowi przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, mieszkańcy Lasek nie muszą wstydzić się swojej własnej historii, ale mogą być z niej dumni. Każdy człowiek którego poznajemy wie coś czego my nie wiemy. Budowanie aktywności społecznej, aktywności kulturowej było i nadal jest dla nas szczególnie ważne. Ale żeby kochać sprawy dotykające wsi, ułożenia sobie w niej życia i zapewnienia godnej przyszłości, musimy systematycznie starać się zaszczepić je naszej młodzieży, która obecnie w niewielkim stopniu jest zainteresowana swoją ojcowizną.

Kończąc kieruję słowa dużego uznania do naszych najmłodszych wiekiem członków. Posiadają oni merytoryczne przygotowanie do działalności regionalnej i kierowania Towarzystwem. To oni między innymi odkryli i opisali fenomen Fundacji „Nauka i Praca” działającej w Laskach. Wiem, że są zajęci rodzinami, codziennymi obowiązkami, że długo pracują. Znane od stuleci powiedzenie mówi, że jeśli robisz to co kochasz nic nie może cię powstrzymać. W nadchodzących zabieganych i trudnych czasach nie łatwo będzie utrzymać dotychczasowy poziom działalności społecznej tj.: świętować, promować, podróżować, publikować i razem zgodnie współpracować oraz przyjmować nowych członków.  Pocieszył mnie w tym Łukasz mówiąc: „mamy nadzieję, że się utrzymamy i damy radę”.

Coraz częściej słyszymy, że cyt.„Dzisiejszy świat atakuje nas takim nawałem informacji, że coraz więcej wiemy i coraz mniej rozumiemy…  Ciekawi nas tylko to co ktoś chce ukryć, co  niedostępne”. Koniec cyt. Podobnie my członkowie LUKUSA szukamy dawnych ciekawych spraw, najczęściej niedostępnych i dotąd nie odkrytych. Zgłębiamy wiedzę opartą na archiwalnych materiałach źródłowych mających początek w przeszłości, w dawnych wiekach. Okazuje się, że nie jest ona taka nieosiągalna jak dotąd sądziliśmy.

Pozostało nam jeszcze wiele do odkrycia i opracowania. Chociaż mamy wiele powodów do dumy, to wciąż zadajemy sobie pytanie, „czy to co robimy dzisiaj przybliża nas do tego co zrobimy jutro”? Szanowni goście, dzisiaj będziecie mieli okazję wyrazić to, co o nas myślicie i ocenić nasz zainwestowany wysiłek. Zapraszamy Was do dyskusji o naszej działalności. Dziękujemy wszystkim tu zgromadzonym za zainteresowanie i za promowanie naszych działań, za świętowanie wraz z nami tego jubileuszu.

Gratulacje przyjmujemy i z góry za nie dziękujemy. Dziękuję za uwagę. Ale czy da się  za coś tak wielkiego i udanego tylko podziękować?  

* * *  

Poniższe kalendarium zostało zredagowane przez Justynę Muszalską jako komentarz do prezentacji multimedialnej opracowanej przez Mariusza Noculaka. Całość została wyświetlona podczas uroczystych obchodów 10-lecia TPL LUKUS w dniu 11 maja 2013 r., równe 10 lat od założenia naszego Towarzystwa:

2004

 Towarzystwo Przyjaciół Lasek LUKUS powstało 11 maja 2004 r. i rozpoczęło swoje funkcjonowanie jako terenowe ogniwo Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej pod nazwą KLUB LUKUS. Zebranie założycielskie, z inicjatywy miejscowego regionalisty pana Floriana Piaseckiego, odbyło się w kilkunastoosobowym gronie miłośników ziemi laskowskiej.  W spotkaniu uczestniczyli także: ówczesna prezes TMZK Krystyna Sumisławska, v-ce prezes Henryk Tyszkiewicz oraz Wójt Gminy Trzcinica Stanisław Szydlik. Członkowie podjęli uchwałę założycielską  i wybrali pierwszy zarząd, w którego skład weszli: Florian Piasecki – prezes, Maria Woźnica –sekretarz, Krystyna Jendryca – skarbnik, Cecylia Pilarska i Jacek Rabiega – członkowie zarządu. Zapoczątkowana w maju działalność zaczęła się rozwijać na kolejnych spotkaniach, na których członkowie zgłębiali regionalne i historyczne ciekawostki.

Pierwsza rowerowa wycieczka, zorganizowana przez Klub LUKUS miała miejsce we wrześniu, a jej celem było dotarcie na najwyższe wzniesienie w gminie Trzcinica -tzw. Kamienną Górę. Pomysł, jaki wówczas się zrodził, a więc stworzenie w tym miejscu punktu widokowego nie został, co prawda zrealizowany, ale wszystko jeszcze przed nami.

W listopadzie, podczas obchodów Dnia Seniora w Laskach, zaprezentowana została pierwsza wystawa starej fotografii. Składała się z 5 bloków tematycznych, a mianowicie: życie codzienne, portrety mieszkańców, z życia parafii, organizacje społeczne oraz laskowskie wesela. Z tej okazji został również wydany plan Lasek z opisem turystycznym żółtego szlaku wiodącego przez naszą miejscowość.

Półroczna działalność Klubu była tak intensywna i mobilizująca członków, że już jesienią postanowili zarejestrować stowarzyszenie w sądzie, aby nadać  mu osobowość prawną i działać jako samodzielna jednostka.

Na zebraniu, które odbyło się 10 listopada 2004 r. członkowie podjęli uchwały w sprawie powołania stowarzyszenia i uchwalenia jego statutu, a także wybrali zarząd (w poprzednim składzie) oraz komisję rewizyjną.

 

2005

 

W dniu 24 marca 2005 r. nastąpiła rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nastąpił dalszy rozkwit działalności LUKUS-a.

W kwietniu, na wzruszającym spotkaniu poświęconym wspomnieniu pontyfikatu Jana Pawła II, nadano godność członka honorowego księdzu Andrzejowi Grzegorzewiczowi, a dr Maria Lentas opowiedziała o swoich spotkaniach z papieżem w Polsce i Watykanie. Następnego dnia, przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP, dla uczczenia pontyfikatu Ojca św., posadzono dąb szypułkowy.

W maju miała miejsce wycieczka rowerowa do arboretum w Laskach.

W czerwcu obyła się pierwsza wycieczka autokarowa, zorganizowana przez Towarzystwo LUKUS. Wzięło w niej udział 33 mieszkańców Lasek, a celem jej było zwiedzenie najciekawszych zabytków Trzebnicy, Leszna i Rydzyny.

W październiku stowarzyszenie zorganizowało ognisko dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, połączone z konkursem wiedzy o Laskach. Pytania przygotowane zostały dla dwóch grup wiekowych. Wszystkie dzieci otrzymały wyróżnienia, a spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek.

W grudniu, w zajeździe zamkowym w Laskach, miały miejsce obchody Dni Wielkopolski połączone z inauguracją Dnia Lasek. Uroczystość poświęcona była wielkiemu społecznikowi, wieloletniemu sołtysowi wsi – Franciszkowi Stodolskiemu.  Imprezie towarzyszyły wystawy fotografii: „Laski w barwach jesieni” oraz „Życie obywatelskie w Laskach w XIX i XX wieku”, a także ekspozycja pamiątek i zdjęć Franciszka Stodolskiego. Z koncertem fortepianowym wystąpiła Emilia Lentas.

 

2006

 

W kwietniu, w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, członkowie LUKUS-a umieścili pamiątkową, granitową tablicę pod posadzonym rok wcześniej dębem.

Dzień Lasek obchodzony był 12 maja. W programie uroczystości znalazło się  odsłonięcie tablicy skałkowej, upamiętniającej lokalizację cmentarzyska kultury łużyckiej w Laskach, /miejsca, gdzie w latach 1926-1929 dr Adam Wrzosek i dr Michał Ćwirko-Godycki przebadali i udokumentowali 1812 stanowisk/. Druga część uroczystości odbyła się w restauracji Magnolia, gdzie uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej Jerzego Wojciechowskiego oraz obejrzeli wystawę eksponatów archeologicznych.

Kolejnym punktem programu była prezentacja pierwszej publikacji, wydanej przez Towarzystwo przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Trzcinicy, pt. „Laski 2005”, do której powstania przyczynili się wszyscy członkowie.

W czerwcu odbyła się kolejna autokarowa wycieczka. Tym razem głównym celem podróży były miejsca związane z tworzeniem się państwowości polskiej, a więc Gniezno i Lednica. Ponadto uczestnicy wycieczki zwiedzili Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach oraz skansen miniatur w Pobiedziskach.

Jesienna wycieczka rowerowa dla członków i sympatyków towarzystwa odbyła się w październiku, a jej trasa wiodła do Nowej Wsi, Stogniewa i tzw. Baraków, gdzie na zakończenie rozpalono ognisko i przygotowano posiłek.

W listopadzie miał miejsce kolejny konkurs wiedzy o Laskach. Tym razem grupą docelową były dzieci z kl. II Szkoły Podstawowej, które za poprawne rozwiązanie testu otrzymały nagrody.

 

2007

 

Rok 2007 rozpoczął się przygotowaniami do kolejnych obchodów Dnia Lasek, tym razem poświęconych ks. Stefanowi Stoińskiemu. Uroczystość odbyła się 10 lutego w Zamku w Laskach, a poprzedzona została mszą św. i złożeniem kwiatów na grobie ks. Stoińskiego. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna zatytułowana „Ks. Stefan Stoiński – przewodnik wiary i kultury”, a także koncert muzyczny  w wykonaniu zespołu Mateusza Fidyki. Ponadto pani Barbara Urbańska wygłosiła referat „Nasze wielowiekowe związki z Wielkopolską”.

Trasa majowej wycieczki autokarowej wiodła przez piękne tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jej uczestnicy mogli zwiedzić takie miejsca jak Olsztyn, Janów, Złoty Potok, Leśniów, Żarki, Mirów, Bobolice i Ogrodzieniec.

W lipcu zainaugurowano cykl wycieczek autokarowych, mających na celu poznanie historii terenu gminy Trzcinica i gmin sąsiednich. Wycieczka „Śladami historii po gminie Trzcinica” pozwoliła na zwiedzenie najmniejszych nawet miejscowości i zakończyła się biesiadą przy ognisku.

Kolejna autokarowa wycieczka w tym roku prowadziła szlakiem wielkopolskich rezydencji; do Kórnika i Rogalina, a także muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Jesienią odbyły się dwa konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży. Pierwszy, pn.”Nasza okolica na przełomie XIX i XX w.” miał miejsce w Zespole Szkół  Laskach i zorganizowany był we współpracy z Fundacją Wrota Wielkopolski; drugi pn. „Gmina Trzcinica w XII-XX w.” odbył się w Zespole Szkół w Trzcinicy, i współfinansowany był przez Urząd Gminy.

W dniu 1  grudnia w siedzibie Towarzystwa otwarta została poplenerowa wystawa malarstwa plastyków amatorów ziemi kępińskiej „Laski 2007”. Na wystawę złożyło się 78 prac wykonanych podczas dwudniowego pleneru malarskiego w Laskach, który miał miejsce we wrześniu.

Rok zakończył się integracyjnym spotkaniem z członkami Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej ”Genius Loci” z Siemianic.

 

2008

 

Dzień Lasek 2008 poświęcony został wieloletniemu nauczycielowi i kierownikowi szkoły w Laskach - Władysławowi Toporowiczowi. Uroczystość miała miejsce w zespole szkół; towarzyszyła jej okolicznościowa wystawa, występ chóru szkolnego oraz prezentacja pocztówki wydanej na 100-lecie laskowskiego zamku. W spotkaniu wzięła udział córka Władysława Toporowicza – Ewa.

Zachęceni sukcesem wystawy poplenerowej, w kwietniu członkowie Towarzystwa zorganizowali wystawę prac pana Ryszarda Zięby – malarza – amatora z Kępna, który swoje pasje artystyczne zaczął realizować po przejściu na emeryturę. /Inicjatorką tego wydarzenia była Barbara Urbańska – zaprzyjaźniona z rodziną p. Zięby/. Od pierwszych dni wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem, a imponujący dorobek autora był zaskoczeniem dla wielu zwiedzających.

W maju, dzięki staraniom Floriana Piaseckiego,  została uruchomiona strona internetowa stowarzyszenia.

Ponadto, korzystając z zaproszenia Towarzystwa Genius Loci, członkowie Lukusa złożyli wizytę w gościnnych progach siedziby przyjaciół, zwiedzili pałac i kościół w Siemianicach.

Również w maju zorganizowana została wycieczka autokarowa do Będzina i Pszczyny.

W lipcu odbyła się kolejna wycieczka pn. „Śladami historii po Gminie Rychtal”, podczas której jej uczestnicy poznali najciekawsze zabytki sąsiedniej gminy.

Trasa wrześniowej wycieczki rowerowej wiodła z Lasek, przez Smardze, Różyczkę do leśniczówki Wesoła. Tam jej uczestnicy poznali niezwykłą historię tego miejsca i ludzi z nim związanych w czasie II wojny światowej.

Niezwykle obfitujący w wydarzenia był październik.

Zorganizowany został konkurs historyczny, w którym wzięło udział 15 uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej  w Laskach.

Kolejną imprezą była wystawa rękodzieła pani Barbary Urbańskiej. Cieszyła się ona niezwykłym zainteresowaniem, a prace wykonane różnorodnymi technikami zachwyciły zwiedzających.

W październiku również miał miejsce wyjazd do opery wrocławskiej na „Rigoletto” - operę w 3 aktach. W tym wydarzeniu uczestniczyło 40 osób z terenu gminy Trzcinica.

 

2009

 

Styczniowy Dzień Lasek poświęcony był 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Po wzruszającej mszy św., nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej dedykowanej synom naszej ziemi, którzy walczyli o jej wolność. Po złożeniu kwiatów przez licznie zebrane delegacje organizacji, sołectw, zaproszonych gości, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do sali Domu Ludowego, gdzie odbyła się akademia przygotowana przez uczniów i nauczycieli oraz członków Lukusa. Zaprezentowana została również okolicznościowa wystawa.

W marcu, na Gminnym Śniadaniu Wielkanocnym, członkowie Lukusa zaprezentowali wystawę wielkanocną związaną z tradycją tych świąt.

Tradycyjnie w maju zorganizowana została wycieczka autokarowa. Tegoroczna trasa wiodła przez Brzeg, Henryków, Wojsławice i Niemczę. Piękna pogoda pozwoliła w pełni cieszyć wzrok wspaniałymi zabytkami architektury, a – w wojsławickim arboretum – pięknem natury.

Lipcowa wycieczka z cyklu „Śladami historii” miała miejsce na terenie gminy Baranów. Wśród odwiedzanych miejscowości znalazły się: Mroczeń, Żurawiniec, Grębanin, Baranów, Donaborów, Jankowy i Słupia.

W sierpniu, na pożegnanie lata, odbyła się tradycyjna wyprawa rowerowa, której trasa tym razem wiodła przez Kuźnicę Słupską, Lipie, Raków, Mariankę Siemieńską, Janówkę, Kuźnicę Trzcińską do Lasek. Jest to bardzo przyjemny sposób na poznanie ciekawych, a często zapomnianych miejsc.

Październik przyniósł kolejny kulturalny wyjazd, tym razem do Wrocławia. W programie było zwiedzanie Muzeum Narodowego i Panoramy Racławickiej, a także wizyta w teatrze na spektaklu „Roziskrzona noc”.

 

2010

 

Obchody Dnia Lasek 2010 poświęcone były przypadającej w styczniu 90 rocznicy przyłączenia Ziemi Kępińskiej do Macierzy. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. i złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniająca poległych. Dalsza część spotkania miała miejsce w Zespole Szkół w Laskach, gdzie młodzież wraz z członkami Lukusa przygotowała  montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do wydarzeń pierwszego dwudziestolecia XX wieku. Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Laski w zimowej szacie” oraz ekspozycja prac uczniów i wydawnictw związanych z Laskami.

W maju, w związku z przypadającą 20 rocznicą samorządności w Polsce, została zorganizowana wycieczka do stolicy naszego województwa – Poznania. Deszczowe zwiedzanie najciekawszych zakątków związanych z najstarszą ale i bardziej współczesną historią miasta zakończyło się ciepłym obiadem i wizytą w tropikalnej Palmiarni.

Kolejna wycieczka miała miejsce w lipcu i wiodła „Śladami historii po gminie Łęka Opatowska”. Jej program był niezwykle bogaty i obejmował miejscowości Piaski, Łęka Opatowska, Lipie, Raków, Opatów, Ustronie, a także Wielisławice i gospodarstwo szkółkarskie w Dobrymgościu. Tradycyjnie, na zakończenie wycieczki, odbyła się biesiada przy ognisku.

We wrześniu odbyła się wycieczka rowerowa na Studnicę – uroczysko położone w Lasach Rychtalskich, które wg dawnej legendy miało zapaść się pod ziemię za sprawą przekleństwa rzuconego przez podróżnego źle potraktowanego przez mieszkańców. Obecnie jest to obszar rezerwatu z cennym starodrzewiem świerkowym.

We wrześniu, w związku z przypadającą 70. rocznicą zbrodni katyńskiej, miała miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego aspirantowi policji w Laskach Michałowi Łuczakowi i wszystkim pomordowanym na nieludzkiej ziemi. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, zorganizowana została dzięki dużemu zaangażowaniu ks. kan. Andrzeja Grzegorzewicza i z pewnością zapisała się w pamięci wielu mieszkańców.

 

2011

 

Tradycyjna majowa wycieczka zaprowadziła uczestników w trzy niezwykłe miejsca. Były to: Kościół Pokoju w Świdnicy, zamek w Książu oraz kompleks podziemnych budowli w Osówce.

W czerwcu, w ramach odchodów Dni Gminy Trzcinica i jednocześnie Dnia Lasek, zostało zorganizowane Sympozjum regionalne. Ważnym punktem programu była prezentacja postaci zasłużonego laskowianina pastora Jerzego Badury, a także promocja publikacji „Laski 2010”, wydanej dzięki wsparciu finansowemu Gminy Trzcinica. /W publikacji został zawarty m.in. spis całorocznych wydarzeń w Laskach i działalności Towarzystwa Lukus oraz w ramach rozdziału „Przywracanie pamięci regionalnej – artykuły związane z historią Lasek./ Uroczystość uświetnił występ Zespołu Laskowianie, wystąpienia zaproszonych gości, a także wystawy prezentujące pasje i zainteresowania współczesnych Laskowian.

Następne miesiące przyniosły kolejne wycieczki:

w lipcu – po Gminie Bralin, gdzie uczestnicy zwiedzali Nosale, Pólko, Mnichowice, Tabor Wielki i Bralin

we wrześniu odbyła się wycieczka rowerowa do Kostowa i Miechowy;

a w październiku do Gołuchowa i Antonina.

W październiku miało miejsce również spotkanie z ciekawym człowiekiem panem Januszem Smiataczem, który przedstawił m.in. swoją działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działalność Lukusa w 2011r. została zakończona wieczorem poetyckim pani Haliny Góreckiej, która przy dźwiękach nastrojowej muzyki recytowała własne wiersze, opiewające piękno rodzinnej miejscowości, ukazujące wspomnienia z dzieciństwa i codzienne życie mieszkańców.

 

2012

 

W kwietniu obchodzono kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej. Po uroczystej mszy św. i złożeniu kwiatów pod krzyżem katyńskim, uczestnicy przeszli do salki Domu Ludowego, gdzie uczennica Hanna Jeż przedstawiła swoją pracę konkursową poświęconą poległemu Michałowi Łuczakowi. W uroczystości wzięli udział ks. Andrzej Grzegorzewicz, Wójt Gminy Grzegorz Hadzik, komendant Komendy Powiatowej Policji w Kępnie Krzysztof Zimny, rodzina Michała Łuczaka i wielu mieszkańców Lasek.

Dzień Lasek 2012 poświęcony był 65. rocznicy powstania Parafii w Laskach, a także 70. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Wiktora Falkowskiego. Po mszy św. miał miejsce koncert organowy w wykonaniu ks. prof. Władysława Mrozińskiego, a następnie spotkanie w sali Domu Ludowego w Laskach. Tutaj członkowie zarządu Towarzystwa przedstawili okolicznościowe referaty. Ciekawym akcentem była prezentacja reprintu przedwojennej pocztówki, przedstawiającej drewniany kościółek w Laskach oraz wystawa poświęcona ks. Falkowskiemu.

W czerwcu odbyła się wycieczka do Jutrosina, Golejewka i Pakosławia. Niezwykle bogaty program tej wyprawy możliwy był do realizacji dzięki zaangażowaniu naszych przyjaciół z Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej. Zwiedzanie ciekawych zabytków architektury, a także obiektów współczesnych, zakończone zostało wizytą w znanej firmie LEGUTKO, skąd uczestnicy wycieczki wyszli obdarowani prezentami.

W czerwcu również miało miejsce podsumowanie konkursu dla dzieci na logo Lukusa. Każdy z uczestników konkursu otrzymał drobny upominek.

Wrześniowa wycieczka rowerowa na pożegnanie lata prowadziła przez Nową Wieś na teren nieistniejącej już dziś osady Wygoda. Zakończona została ogniskiem i wspólnym posiłkiem  na terenie arboretum.

W grudniu miał miejsce kolejny kulturalny wyjazd, tym razem do teatru w Kaliszu, na świetną komedię „Mayday”.

 

2013

 

Rok 2013 był dla stowarzyszenia niezwykle pracowity. Praca nad dwiema publikacjami pochłonęła mnóstwo czasu i energii. Jednak dzięki zaangażowaniu członków udało się zorganizować również dwie wycieczki.

Pierwsza z nich odbyła się tradycyjnie w maju, a jej celem było poznanie Gminy Wołczyn, położonej w woj. opolskim. Przewodniczka z pasją przedstawiła historię, kulturę i współczesne życie miasteczka, jego kościoły, rynek, zachowane kamienice i słynną drożdżownię. W drodze powrotnej uczestnicy podziwiali drewniany kościółek w Komorznie i piękną aleję kasztanowcową.

W lipcu miała miejsce wycieczka do Wrocławia. Najpierw jednak 50-osobowa grupa uczestników znalazła się w Galowicach, gdzie w Muzeum Powozów obejrzała ich bogatą kolekcję. Zwiedzanie Wrocławia rozpoczęto od Ostrowa Tumskiego, a następnie Uniwersytetu Wrocławskiego. Była też chwila relaksu w Ogrodzie Japońskim, widok na Halę Stulecia, a późnym wieczorem – spektakl wody, dźwięku i światła w postaci efektownej fontanny multimedialnej.

Dzień Lasek zorganizowany został we wrześniu, a jego głównym tematem była prezentacja postaci zasłużonych dla Fundacji Nauka i Praca: Heliodora Święcickiego, Cyryla Ratajskiego i Adama Wrzoska. Na tę okazję, dzięki dofinansowaniu ze środków Starostwa Powiatowego w Kępnie, przygotowana została publikacja pt. „Pamięć, nauka, praca”, w której zawarte zostały fakty z działalności Fundacji Nauka i Praca, sylwetki jej kuratorów oraz losy Fundacji i majątku ziemskiego w Laskach do 1952r. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Laskowianie. Przygotowana została okolicznościowa wystawa i pocztówka z portretami kuratorów Fundacji.

10 listopada w Domu Ludowym w Laskach miało miejsce podsumowanie projektu pn. „Stowarzyszenia międzywojenne wzorem postawy obywatelskiej”, który realizowany był dzięki pozyskaniu dofinansowania z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Rezultatem tego projektu było wydanie publikacji pt. „Stowarzyszenia w gminie Trzcinica w okresie międzywojennym”, która stała się zbiorem informacji o działalności stowarzyszeń, popartym licznymi fotografiami z okresu dwudziestolecia. /Na uroczystość licznie przybyły osoby, dzięki którym udało się utrwalić wiele cennych informacji, fotografii i dokumentów z tego okresu; a także duchowni, przedstawiciele samorządu, jednostek organizacyjnych i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń./ Działający przy Zespole Szkół w Laskach Chór Violino, uświetnił to spotkanie pięknym programem artystycznym. Na tę okazję przygotowana została również wystawa przedwojennej fotografii oraz okolicznościowa pocztówka.

Rok zakończyliśmy podsumowaniem projektu pn. Akademia Seniora, realizowanego  przez Towarzystwo Społeczne Tilia z Wodzicznej, w którym uczestniczyło kilku członków Lukusa. Wspólnymi siłami zorganizowaliśmy spotkanie o charakterze wigilijnym, z prezentacją rękodzieła lokalnych twórców, na które przybyło ponad 120 osób z terenu Gminy Trzcinica i Gminy Perzów. 

 

Przedstawiona tu prezentacja nie wyczerpuje całokształtu działalności Towarzystwa Przyjaciół Lasek LUKUS. Wiele działań nie zostało udokumentowanych fotografiami, a były równie interesujące. Szczególnie cenimy spotkania z ciekawymi ludźmi, zapraszanymi na zebrania, a także tymi którzy są członkami naszego stowarzyszenia. Fascynujące opowieści, pasje i wspólnie spędzone chwile dostarczały niezwykłych emocji.

Podsumowaniem tego okresu niech będzie krótka statystyka:

- zostało zorganizowanych 26 wycieczek, w tym 8 rowerowych,

- 3 wyjazdy do teatrów i opery,

- 6 konkursów historyczno – regionalnych dla dzieci i młodzieży,

- 18 wystaw okolicznościowych,

- 9 spotkań w ramach Dni Lasek,

- 16 spotkań z „ciekawymi osobami”,

- wydano 4 publikacje książkowe, 6 pocztówek oraz plan Lasek.

Wszystkim osobom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji tych działań, a także osobom, które brały w nich udział – serdecznie dziękujemy!

W 2014 roku nie zamierzamy spocząć na laurach. W najbliższym czasie odbędzie się 2-dniowa wycieczka do Krakowa i Ojcowa, a pod koniec wakacji tradycyjna wycieczka rowerowa „na pożegnanie lata”. Jesienią zaś zapraszamy na promocję publikacji pt. „Laskowska ziemia wierszem malowana”, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie z programu „Patriotyzm Jutra”.

Plany na kolejne lata mamy równie interesujące, tak jak ciekawe jest odkrywanie naszej bogatej regionalnej historii. 

 

*
Pocztówka wydana z okazji 10-lecia TPL LUKUS
(awers i rewers)
  
*
Okolicznościowa ulotka streszczająca 10 lat działalności TPL LUKUS
*
Dom Ludowy w Laskach, 11 maja 2014 r.
*
Zebrani w Domu Ludowym członkowie TPL LUKUS z rodzinami,
mieszkańcy Lasek i zaproszeni goście.
*  
Przemawia Pan Marian Lorenz - znany regionalista kępiński,
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej.
W kwietniu 2013 r. gościliśmy Pana Mariana, który wygłosił obszerny wykład na temat Traktatu Wersalskiego oraz okoliczności i przebiegu ustalania granicy polsko-niemieckiej. Przygotowany tekst prelegent poparł kopiami i oryginałami dokumentów i map z omawianych wydarzeń.
  *
Przemawia Pan Ryszard Zięba - malarz amator z Kępna.
W kwietniu 2008 r. TPL LUKUS zorganizował
wystawę jego znakomitych prac.
Na zdjęciu tyłem Florian Piasecki i Maria Woźnica.
  *
Do gratulacji dołączył się Pan Grzegorz Hadzik - Wójt Gminy Trzcinica.
  *
Chór Laskowianie swym występem uświetnił naszą uroczystość.
Serdecznie dziękujemy!