Home
Prezentacje
Wspomnienie
Źródła
 
Home
Parafia Laski (XIV w.-2012 r.)
Oceny: / 49
KiepskiBardzo dobry 
Redaktor: Łukasz Kamiński   
08.04.2012.

O parafii katolickiej Laski krótka wzmianka

(XIV wiek, 1551 r., 1627 r., 1947 r.)

Ważnym źródłem do dziejów kościoła katolickiego na ziemi kępińskiej jest praca ks. prof. dra Józefa Nowackiego, zatytułowana "Archidiecezja Poznańska w granicach historycznych i jej ustrój", wydana nakładem księgarni św. Wojciecha w Poznaniu w 1964 r. W tym monumentalnym opracowaniu odnajdujemy krótkie, lecz bardzo ważne informacje dotyczące kościoła w Laskach.

Na stronie 502 odnajdujemy zapis: "Laski. Kościół Wniebowzięca NMP nie został założony dopiero w 1627 roku, lecz już znacznie wcześniej, może w XIV wieku i to już jako parafialny. Już w 1551 r. był filią Trzcinicy, tamtejszemu plebanowi przyznano układem z 1600 r. pewne role w Laskach oraz meszne od włościan i daniny z trzech folwarków. W sprawie dziesięcin i mesznego zawarto w 1680 r. nowy układ z paulinami".  

Na stronie 569 czytamy dalej: "Kościół parafialny z fundacji zapewne XIV wieku był w 1551 r. filią Trzcinicy, w 1627 r. [filią - Ł. K.] Opatowa, później znów Trzcinicy, odzyskał pełne prawa parafialne w 1947 r."

Na stronie 573 odnotowano: "Laski: kościół utracony w dobie reformacji".

Na stronie 584 czytamy dalej: "Laski (dekanat Kępno): Kościół Wniebowzięcia NMP, jako parafialny założony został w XIV wieku, od okresu reformacji był kościołem filialnym Trzcinicy, odzyskał prawa parafialne przywilejem nowej erekcji z 11 kwietnia 1947 r. [data wydania przywileju - Ł. K.], od 1 maja 1947 r. [stając się samodzielną parafią - Ł. K.] nad 5 miejscowościami, wyjętymi z parafii trzcinickiej. Otrzymał blisko 8 ha roli, a dla beneficjum dom Fundacji <Nauka i Praca>, około 13 ha roli z plebanii macierzystej i 11 ha poewangelickiej od Okręgowego Urzędu Ziemskiego".

Powyższe enigmatyczne wzmianki są niezwykle cenne, ponieważ potwierdzają, że Kościół w Laskach nie otrzymał w 1947 r. samodzielnych praw parafialnych, lecz je odzyskał. Kościół laskowski ma bardzo starą metrykę, bo sięgającą XIV wieku! Pozostaje pytanie, co takiego stało się w okresie reformacji, że kościół w Laskach utracił prawa parafii i stał się kościołem filialnym. Czy związane jest to z większym przejściem wiernych na protestantyzm, czy wpływami mających przejściowo na naszym terenie duże znaczenie Braci Czeskich, a może spadkiem liczby wiernych w wyniku epidemi zakaźnej choroby? Jest to kwestia sporna, niewykluczone, że możliwa do ustalenia. Pewne jest natomiast, że kościół w Laskach jako beneficjum był pożądanym kąskiem, o czym świadczy fakt, że okresowo przechodził z rąk do rąk (Trzcinica, Opatów i znów Trzcinica).

 

*

 

IV 2012