Home
Prezentacje
Wspomnienie
Źródła
 
Home
Małżeństwa w Parafii Trzcinica w XIX wieku
Oceny: / 58
KiepskiBardzo dobry 
Redaktor: Łukasz Kamiński   
05.08.2011.

 

Związki małżeńskie zawierane w Parafii Trzcinica

w XIX wieku

(według ksiąg parafialnych)

 

 Prezentuję Państwu wybrane informacje dotyczące związków małżeńskich zawieranych w XIX wieku w parafii Trzcinica. Wszystkie dane udało się pozyskać dzięki pracy indeksowania i przepisywania ksiąg archiwalnych, dokonanych przez zespół ludzi zrzeszonych w Wielkopolskim Towarzystwie Genealogicznym w ramach projektu nazywanego POZNAŃ PROJECT.

Ich pracy przyświecał jeden główny cel: ułatwienie i pomoc w poszukiwaniu swych korzeni wszystkim genealogom – amatorom. Myślę, że cel, jaki sobie postawili historycy z WTG został zrealizowany w pełni. Poniższe dane są znakomitym materiałem do ustalania faktów genealogicznych z odległej przeszłości, bowiem XIX w. to czas, gdy pamięć i tradycja rodzinna ulega już zatarciu; w większości w domowych archiwach dysponujemy zdjęciami i dokumentami naszych Przodków żyjących w XX wieku.

Księgi parafialne prowadzono w celu rejestracji chrztów, ślubów oraz zgonów a także innych zdarzeń, istotnych w kościele (na przykład bierzmowań). Obowiązek prowadzenia ksiąg wynika z prawa kanonicznego; wśród ksiąg parafialnych metrykalnych wydzielić można:

- Księgę Ochrzczonych (łacińskie Liber Baptisatorum) lub Księga Urodzonych (Liber Natorum);

Księgę Zaślubionych (Liber Matrimonium lub Liber Copulatorum);

- Księgę Zmarłych (Liber Mortuorum lub Liber Defunctorum) albo Księgę Pochowanych (Liber Sepultorum).

W kościele rzymskokatolickim księgi metrykalne prowadzone są od XVI w. w wyniku uchwał podjętych na soborze w Trydencie w latach 1545-1563. Początkowo prowadzono księgi ochrzczonych i zaślubionych, po upływie kilkudziesięciu lat wprowadzono również księgi zmarłych. Od 1607 roku, po obradach prowincjonalnego synodu Piotrkowskiego wprowadzono obowiązek prowadzenia przez proboszczów, prócz wymienionych rodzajów ksiąg metrykalnych, także księgi bierzmowanych oraz wykazu parafian (tzw. Status animarum).

W księgach metrykalnych w XVI i XVII w. najczęściej wpisywano tylko datę chrztu, bez daty urodzenia. Dopiero od XVIII w. zaczęto wpisywać również datę narodzin, a w księgach zgonów pojawiała się albo data pogrzebu, albo śmierci (często bez wskazania która to z nich). Dodatkowo wpisywano także numer domu, w którym mieszkała zmarła lub urodzona osoba. Powszechny był też zwyczaj wpisywania choroby będącej przyczyną śmierci, a także wieku zmarłych i zaślubionych, później także wieku osób zgłaszających zgon lub narodziny oraz będących świadkami ślubu. Księgi metrykalne z tego okresu dotyczą głównie szlachty i mieszczaństwa. Natomiast na temat rodzin chłopskich zawierają niewiele informacji, tym bardziej że ich nazwiska stały się powszechnie dziedziczne dopiero w XIX w. Wpisy dotyczące chłopskich rodzin zawierały jedynie imiona i rzadziej  zawód.

Poza księgami metrykalnymi wydzielić można księgi konsystorskie, będące zbiorami dokumentów, ukazujących działalności danej parafii. Dokumentami takimi są na przykład: powołania i odwołania proboszczów, dokumentacja remontów, zbiórek pieniędzy, uposażenia plebanii, akty darowizn, podania o zmianę wyznania. Księgi takie w formie spisów tabelarycznych lub opisowych mogły choć nie musiały być prowadzone. Wśród ksiąg konsystorskich prowadzone są m.in.:

- Status animarum (wykaz parafian);

- Księga Zapowiedzi;

- Księga Ogłoszeń parafialnych;

- Księga Chorych i Zaopatrzonych;

- Księga Bierzmowanych;

- Księga Bractwa Różańcowego;

- Księga Ofiarodawców;

- spisy ministrantów.

Księgi parafialne prowadzili i wypełniali oczywiście proboszczowie, administratorzy parafii Trzcinica. W ciągu omawianego wieku było ich aż ośmiu; ich pracy prowadzonej w zaciszu kancelarii parafialnej zawdzięczamy poniższe informacje. Według chronologicznego porządku posługę kapłańską w parafii Trzcinica pełnili:

- Antoni Alojzy Sentura – proboszcza w latach 1770 – 1806;

- Maciej Wyrzykowski – proboszcza w latach 1806 – 1815;

- Ignacy Szubert - proboszcz w latach 1815 – 1850 (wcześniej, od 1805 do 1815 r. pleban w parafii Słupia pod Kępnem);

- Michał Kośmider - proboszcz w latach 1850 – 1852;

- Jan Wittan - proboszcz w latach 1852 – 1855;

- Jan Ignacy Korytkowski - proboszcz w latach 1855 – 1872;

- Leopold Sobieski - proboszcz w latach 1873 – 1892;

- Henryk Szwortz - proboszcz w latach 1892 – 1910.

Proboszczowie Antoni Alojzy Sentura i Ignacy Szubert często zapisywali nazwiska parafian w przeinaczony sposób, np. Złobieński, Żłobińscząka, Żłobinscanka.

Przykładowe dane, jakie przedstawiam, będą podawane chronologicznie od 1800 do 1899 r. (bo taki zakres dat objęli swą pracą archiwiści WTG), choć oczywiste jest, że wiek XIX obejmuje lata 1801-1900. Zachowana została oryginalna pisownia imion i nazwisk np. Catharina Podeymianka (Katarzyna z domu Podejma).   

 

Wpisy viduus i vidua oznaczają wdowca i wdowę.

Każdy wpis wygląda następująco (jeśli dostępne są wszystkie informacje): 

nazwisko

numer (na przykład 1/1800 (numer wpisu w księgach parafialnych w danym roku)

pan młody (w nawiasie jego wiek w momencie zawarcia związku małżeńskiego, imiona rodziców pana młodego, nazwisko panieńskie matki)

pani młoda (w nawiasie jej wiek w momencie zawarcia związku, imiona rodziców pani młodej, nazwisko panieńskie matki).

 

Pozostałe nazwiska dostępne są pod adresem:

http://bindweed.man.poznan.pl/posen/search.php

Zachęcam do indywidualnych poszukiwań genealogicznych i do szukania swoich korzeni!

 

 

Żłobiński (pan młody)

6/1803
Jacobus Żłobinski    
Francisca Joklowna

16/1803
Christianus Żłobinski    
Rosina Gawliczonka  

17/1803
Paulus Żłobinski    
Cunegundis Grycmanionka    

27/1803
Adalbertus Żłobinski    
Francisca Walosczonka 

13/1808
Franciscus Żłobinski (25)    
Justina Kapuścianka (17)  

17/1809
Valentinus Żłobiński (19)    
Catharina Kuboszanka (22)
 
4/1814
Aegidius Żłobinski (22)    
Hedvigis Kapuścianka (23)

24/1815
Jacobus Żłobinski (25)     ojciec: Simon Żłobinski,   matka: Elisabeth Wylęzałka
Catharina Zimoszanka (32)     ojciec: Blasius Zimoch,   matka: Sophia Szianianka

12/1815
Laurentius Żłobinski (20)    
Joanna Żarneczanka (20)

2a/1823
Joseph Żłobinski (69)     viduus
Josepha Skudlarska (41)     vidua

3/1823
Joannes Żłobinski (27)     ojciec: Matthias Żłobinski,   matka: Lucia Wieczorkowna
Sophia Chałupianka (27)     ojciec: Paulus Chałupka,   matka: Eleonora Kamarysz

25/1827
Bartholomaeus Żłobinski (24)     ojciec: Blasius Żłobinski, matka: Francisca
Apollonia Kubiaszka z domu Wydzieraczaczka (24)     vidua     ojciec: Andreas Wydzierczak, matka: Apollonia      

19/1827
Stanislaus Żłobinski (26)     ojciec: Michael Żłobinski,   matka: Magdalena Panoncanka
Josepha Tomaliczanka (18)     ojciec: Stephanus Tomalik,   matka: Marianna Parzonczanka

21/1827
Casparus Żłobinski (22)     ojciec: Ignatius Żłobinski,   matka: Marianna Dodajanka
Marianna Waloszczykowna (16)     ojciec: Joseph Waloszczyk,   matka: Margaretha Kulesianka

5/1830
Joseph Żłobinski (54)     viduus post Hedvigis Lykoscanka
Marianna Gawlicanka poprzednio zamężna Kubaskowa (45)     ojciec: Adalbertus Gawlik,   matka: Rosalia Mosiowna         
 
13/1830
 Joannes Żłobinski (27)     ojciec: Christianus Żłobinski,   matka: Rosalia Gawlicanka
Angela Maryniakowna (22)     ojciec: Joannes Maryniak,   matka: Rosalia Matczanka

35/1834
Adalbertus Żłobinski (29)     ojciec: Christianus Żłobinski,   matka: Rosalia Gawliczanka
Marianna Sobczykowna (19)     ojciec: Adalbertus Sobczyk,   matka: Agatha olesiaka

16/1835
Antonius Żłobinski (28)     ojciec: Adalbertus Żłobinski,   matka: Agatha Lykosianka
Marianna Waloszczykowna (17)     ojciec: Matthaeus Waloszczyk,   matka: Elisabeth Powroscanka

24/1835
Martinus Żłobinski (26)     ojciec: Simon Żłobinski,   matka: Francisca Słupiankowna
Elisabeth Parzonczanka (26)     ojciec: Michael Parzonka,   matka: Antonina Tomalikowna

7/1836
Adalbertus Żłobinski (21)     ojciec: Aegidius Żłobinski,   matka: Hedvigis Kapuścianka
Francisca Sobczanka (20)     ojciec: Paulus Sobczak,   matka: Marianna Chałupianka

12/1836
Jacobus Żłobinski (27)     ojciec: Matthaeus Żłobinski,   matka: Lucia Wieczorkowna
Cunegundis Wawrzyniankowna (20)     ojciec: Blasius Wawrzyniak,   matka: Marianna Parzonczanka

27a/1837
Adalbertus Żłobinski    
Susanna Kullonka    

1/1840
Joannes Żłobinski (24)     ojciec: Jacobus Żłobinski,   matka: Catharina Zimosznka
Agnes Unianka (17)     ojciec: Stanislaus Uniak,   matka: Elisabeth Parzonczanka

8/1840
Adalbertus Żłobinski (26), viduus post Francisca Sobczyk    ojciec: Aegidius Żłobinski,   matka: Hedvigis Kapuścianka
Marianna Gawliczanka (17)     ojciec: Jacobus Gawlik,   matka: Agnes

15a/1841
Bartholomaeus Żłobinski (38)     viduus post Apollonia Wydzieracz
Elisabeth Koboszanka    

36/1841
Simon Żłobinski (22)     ojciec: Jacobus Żłobinski,   matka: Catharina Zimosianka
Marianna Zimosianka (19)     ojciec: Jacobus Zimoch,   matka: Catharina Podeymianka

2a/1842
Martinus Żłobinski (22)    
Josepha Kulowna    

3/1842
Antonius Żłobinski (22)     ojciec: Laurentius Żłobinski,   matka: Anna Żarnecka
Eva Mutczanka (20)     ojciec: Martinus,   matka: Thecla Parzonczanka

1/1843
Adalbertus Żłobinski (29)      viduus post Maria Gawliczanka
Francisca Podeymianka (18)     ojciec: Matthias Podeyma,   matka: Josepha Kanionka     

28/1845
Franciscus Żłobinski (26)     ojciec: Adalbertus Żłobinski,   matka: Rosalia Gawliczanka
Sophia Konieczanka (21)     ojciec: Jacobus Konieczny,   matka: Marianna Jarosianka

12/1845
Matthias Żłobinski (28)     ojciec: Franciscus Żłobinski,   matka: Justina Kapusta
Elisabeth Stoinska (34)     ojciec: Casimirus Stoinski,   matka: Marianna

10/1846
Joseph Żłobinski (24)     ojciec: Jacobus Żłobinski,   matka: Catharina Zimochowna
Francisca Lenard (21)     ojciec: Jacobus Lenard,   matka: Angela Marceska

3/1851
Bartholomaeus Żłobiński (48)     ojciec: Blasius Żłobiński,   matka: Francisca Tomalikowna
Josepha Mrowka poprzednio zamężna Wylęgowa (39)     ojciec: Thomas Mrówka,   matka: Barbara Wittkowna   

23/1851
Ignatius Żłobiński (21)     ojciec: Bartholomaeus Żłobiński,   matka: Apollonia Wydzieracz
Marianna Mrówczanka (18)     ojciec: Franciscus Mrówka,   matka: Agnes Tyras

25/1854
Martinus Żłobiński (28)     ojciec: Jacobus Żłobiński,   matka: Catharina Zimoch
Agnes Gawlik (21)     ojciec: Michael Gawlik,   matka: Marianna Maryniak

23/1856
Rochus Żłobiński (23)     ojciec: ? Żłobiński,   matka: Margaretha
Agatha Brzyk (16)     ojciec: Antonius Brzyk

26/1856
Franciscus Żłobiński (24)     ojciec: Bartholomaeus Żłobiński,   matka: Josepha
Catharina Jagielska (18)     ojciec: Joseph Jagielski,   matka: Catharina

15/1859
Michael Żłobiński (29)     ojciec: Joannes Żłobiński,   matka: Rosalia
Thecla Zimoch (26)     ojciec: Jacobus Zimoch,   matka: Catharina

22/1860
Antonius Żłobiński (24)     ojciec: Casparus Żłobiński,   matka: Marianna
Francisca Dzierzgwa (25)     ojciec: Vincentius Dzierzgwa,   matka: Apollonia

34/1860
Jacobus Żłobiński (25)     ojciec: Bartholomaeus Żłobiński,   matka: Apollonia
Francisca Żłobińska (26)     ojciec: Adalbertus Żłobiński,   matka: Marianna

15/1861
Joseph Żłobiński (26)     ojciec: Joannes Żłobiński,   matka: Angela
Agnes Chałupka (18)     ojciec: Jacobus Chałupka,   matka: Eva

21/1863
Ignatius Żłobiński (26)     ojciec: Jacobus Żłobiński,   matka: Cunegundis
Marianna Kulesza (21)     ojciec: Joannes Kulesza,   matka: Agnes

18/1864
Antonius Żłobiński (28)     ojciec: Casparus Żłobiński,   matka: Marianna
Agnes Żłobińska z domu Chałupka (20), vidua post Joseph Żłobiński     ojciec: Jacobus Chałupka,  matka: Eva        

7/1866
Ignatius Żłobiński (28)     ojciec: Franciscus Żłobiński,   matka: Marianna Zimoch
Victoria Sobańska (18)     ojciec: Ignatius Sobański,   matka: Antonina

5/1867
Joannes Żłobiński (23)     ojciec: Joannes Żłobiński,   matka: Rosalia
Agnes Balcerzak (25)       vidua post Paulus Balcerzak

22/1867
Jacobus Żłobiński (28)     ojciec: Casparus Żłobiński,   matka: Marianna
Catharina Tomalik z domu Nawrot (25), vidua post Vincentius Tomalik; ojciec: Joannes Nawrot,   matka: Marianna

12/1868
Joannes Żłobiński (22)     ojciec: Martinus Żłobiński,   matka: Elisabeth
Victoria Balcerzak (19)     ojciec: Jacobus Balcerzak,   matka: Marianna

4/1869
Jacobus Żłobiński (24 1/2)     ojciec: Martinus Żłobiński,   matka: Elisabeth
Elisabeth Tomalik (21)     ojciec: Joannes Tomalik,   matka: Francisca

6/1871
Franciscus Żłobiński (24)     ojciec: Joseph Żłobiński,   matka: Francisca
Margaretha Nawrot (22)     ojciec: Franciscus Nawrot,   matka: Thecla

2/1871
Joannes Żłobiński (21)     ojciec: Joannes Żłobiński,   matka: Agnes
Susanna Tomalik (19)     ojciec: Casparus Tomalik,   matka: Josepha

8/1872
Jacobus Żłobiński, viduus     ojciec: Casparus Żłobiński,   matka: Marianna
Marianna Felisiak (20)     ojciec: Martinus Felisiak,   matka: Sophia Kasprzak  

12/1873
Jacobus Żłobiński (35)    viduus
Agatha Parzonka (18)     ojciec: Joseph Parzonka,   matka: Elisabeth Gawlik     

31/1873
Antonius Żłobiński (21)     ojciec: Bartholomaeus Żłobiński,   matka: Josepha Wylęga
Hedvigis Tomalik (20)     ojciec: Joannes Tomalik,   matka: Agnes Walter

14/1878
Ignatius Żłobiński (21)     ojciec: Joannes Żłobiński,   matka: Agnes Ujma
Marianna Woźnica (17)     ojciec: Jacobus Woźnica,   matka: Barbara Przybyła

12/1881
Joannes Żłobiński (26)     ojciec: Jacobus Żłobiński,   matka: Marianna Rachel
Catharina Nawrot (29)     ojciec: Aegidius Nawrot,   matka: Agnes Klimek

25/1882
Vincentius Żłobiński (25)     ojciec: Casparus Żłobiński,   matka: Marianna Waloszczyk
Marianna Grycman (32)      vidua

12/1883
Adalbertus Żłobiński (24)     ojciec: Martinus Żłobiński,   matka: Agnes Gawlik
Josepha Siemieńska (20)     matka: Marianna Siemieńska

23/1883
Casimirus Żłobiński (27)     ojciec: Simon Żłobiński,   matka: Marianna Zimoch
Eleonora Słupianek (17)     ojciec: Joannes Słupianek,   matka: Eva Żłobińska

6/1885
Stanislaus Żłobiński (27)     ojciec: Franciscus Żłobiński,   matka: Sophia Konieczny
Julianna Żurawa (20)     ojciec: Joannes Żurawa,   matka: Balbina Papiór

22/1886
Franciscus Żłobiński (24)     ojciec: Franciscus Żłobiński,   matka: Sophia Koniewna
Sophia Żłobińska (18)     ojciec: Ignatius Żłobiński,   matka: Marianna Mrowka

28/1886
Stephanus Żłobiński (26)     ojciec: Joannes Żłobiński,   matka: Agnes Ujma
Agnes Sobczyk (24)     ojciec: Antonius Sobczyk,   matka: Josepha Seltawa

4/1887
Stanislaus Żłobiński (22)     ojciec: Michael Żłobiński,   matka: Thecla Zimoch
Francisca Fernesa (23)     ojciec: Joseph Ternesa,   matka: Francisca Kempa

31/1888
Michael Żłobiński (39)     ojciec: Matthias Żłobiński,   matka: Elisabeth Koczur
Apollonia Szymanek (24)     ojciec: Matthaeus Szymanek,   matka: Elisabeth Gruszka

7/1890
Ignatius Żłobiński (32)     ojciec: Joannes Żłobiński,   matka: Agnes Ujma
Francisca Parzonka (19)     ojciec: Antonius Parzonka,   matka: Marianna Sobczyk

21/1892
Joannes Żłobiński (39)     ojciec: Martinus Żłobiński,   matka: Josepha Kula
Marianna Wieczorek (38)     ojciec: Simon Wieczorek,   matka: Marianna Więzień

29/1893
Joannes Żłobiński (28)     ojciec: Jacobus Żłobiński,   matka: Francisca
Sophia Waloszczyk (26)     ojciec: Jacobus Waloszczyk,   matka: Mathildis Weiss

10/1894
Antonius Żłobiński (58)     viduus
Sophia Samulska z domu Stodolska (54)     vidua