Home
Prezentacje
Wspomnienie
Źródła
 
Home
Źródła
* Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski,  t. III; 

* Fabisz Paweł Władysław, Kronika parafialna baranowska, Wrocław 1853;

* Fabisz Paweł Władysław, Kronika dekanalna kępińska, Wrocław 1855;

* Fabisz Paweł Władysław, Kronika Powiatu Ostrzeszowskiego, Oleśnica 1859;

* Fabisz Paweł Władysław, Kronia szkolna dekanalna Kempińska, Oleśnica 1858;

* Kurzegefastes Statisisches Handbuch der Prowinz Posen, Poznań 1877;

* Badura Jerzy, Metryka powstania parafii Ewangelicko-Augzburskiej Laski-Opatów, rękopis z 1879;

* Handbuch des Grundbesitzer Provinz Posen, Berlin 1833 r.;

* Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.V, Warszawa 1884 r.;

* Gemeindeleksikon der Prowinz Posen, Berlin 1898 r.;

* Szembek Jadwiga, Rodzinne kąty (poemet o Siemianicach), 1899 r.;

* Handbuch des Grundbesitzer in Deutschen Reiche, Berlin 1905 r.;

* Nadobnik Marcin - Spis miejscowości Województwa Poznańskiego (Poznań 1922 r.)

* ks.Janiszewski J. - Powiat Kępiński  s.100 (Kępno 1928 r.)

* Wierusz Ignacy - Z dziejów walk o wolność na odcinku kępińsko-ostrzeszowskim (1935 r.)

* Baliński E. -  Pastor Jerzy Badura ( 1845 - 1911) s.16 (Syców 1995 r.)

* Rosin R. - Ziemia Wieluńska w XII - XVI w.  s.316 (Łódź 1961 r.)

           - Słownikhistoryczno-geograficzny Ziemi Wieluńskiej w średniowieczu.

* Ziemia kępińska w 25 - leciu PRL -jednodniówka (kępno, grudzień 1970 r.) 

*Urząd Wojewódzki w Kaliszu - Wykaz jednostek podziału administracyjnego stopnia podstawowego

  i wsi sołeckich na terenie województwa kaliskiego. s.100 ( Kalisz - sierpień 1976 r.)

* Radziwił L.L. - Pamiętniki czterdziesci pięć lat mojego życia 1770-1815. (Paryż 1991 r.)

* Samsonowicz H. - Miejsce Polski w Europie  s. 176 (Warszawa 1995 r.)

* Janiszewski J. - Powiat Kępiński  (Kępno 1928 r.)

* Malinowski T. - Wielkopolska w otchłani  wieków.   (Poznań 1985 r.)

* Tyszkiewicz Henryk - Dzieje powiatu kępińskiego.(Kępno 2008 r.)

* Tyszkiewicz Henryk - Pałacyki i dworki powiatu kępińskiego ( kępno,wrzesień 2008 r.)

* Województwo kaliskie - obiekty i walory krajoznawcze (t.13. Warszawa 1990 r.)

* Litak Stanisł. - Kościół łaciński w Polsce około 1772 roku. s.170 z mapą (Rzym - Lublin 1991 r.)

* Wyderkowski Jan "Grab"- Po wrześniu był lipiec. s.301 ( Iskry - Warszawa 1971 r.)

* Narodowa Rada Kultury - Spotkanie Michaiła Gorbaczowa z przedstawicielami polskiej inteligencji.

            S. 120  (Książka i Wiedza - Warszawa 1988 r.)

* Kosman Marceli - Powstanie Wielkopolskie. s.176 ( Poznań 1993 r.)

* ks.Grzegorowski Marian - Obyś żył w ciekawych czasach. s.62 (Poznań-Chartowo 1992 r.)

* Pronobis Witold - Polska i świat w XX wieku. s.620 (Editions Spotkania - Warszawa 1990 r)

                            "Młodzieży polskiej w kraju i na emigracji książkę tę poświeca - autor"

* Sroka Edmund - Trzcinica w 875 - leciu. s.181 ( Warszawa-Trzcinica 1997 r.)

* Musiała Marek - Z przeszłości Opatowa.  s.60 ( Opole 1997 r.)

* Kowalski Marek - Dzieje parafii pw.Św. Floriana w Opatowie.  s.96 (Syców 1998 r.)

* Piasecki Florian - Laski w kotlinie Pomianki.  s.264 ( Poznań 1998 r.)

* Piasecki Florian - Laski znane i odkrywane, Laski 2018. 

* Daszkiewicz Krystyna - Zamknięty rozdział. s.256 (Szczecin 1999 r.)

*Kanicki Tadeusz - 100 lat Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie. s.90 (Poznań 1999 r.)

* Wieczorek Zygmunt - Oświata rolnicza w rejonie kępińskim i wieruszowskim.s.226 (Baranów2002 r.)

* Centrum informacji - Twórcy Kultury powiatu kępińskiego -literatura (Mroczeń, październik 2006 r.)

* Bagińska Ewa i inni - Księgozbiór Feliksa wężyka z Mroczenia. s. 32 ( Mroczeń październik 2006 r.)

* Laski i okolice 2007- Wystawa poplenerowa plastyków amatorów. TMZK w Kępnie i TPL LUKUS.

* Kotowska Anna - Jak to dawniej w Rakowie bywało. (Kępno 2008 r.)  oraz  Krzyże i kapliczki  

   przydrożne zwierciadłem głębokich przeżyć i szlachetnych uczuć ludzkich (Siemianice 2007).

* Stawski Antoni - Monografia Czastar  s.293 (Czastary 1994 r.)

* Maciejewski Jerzy  - Z paulinami przez wieki wieruszów. s. 110 (Wieruszów -Kępno 2001 r.)

* Kaleniewicz Andrzej - Transwielkopolska trasa rowerowa, atlas rowerowy s.60 (Poznań 2003 r.)

* Turystyczny szlak rowerowy - Wrota Wielkopolski  (Baranów 2008 r.)

* 30 lat Towarzysta Miłośników Ziemi Kępinskiej (Kępno 2003r.)

* Iwanowski i inni - Przegląd wielkopolskich zabytków przyrody. s.428 ( Poznań 1966 r.)

* Kowalski Jan - Moja miłość się nie zmienia. s.110 (Syców 2006 r.)

* Hałubecka-Zielnica i inni - Oni tu byli przed nami... s.68 ( Syców 2006 r.)

* Kozłowski Stanisław - Nabożeństwo żałobne,zawierające pieśni i modlitwy za dusze zmarłych.

   s. 150 (Syców 2006 r.)

* Furmanek J i Kozłowski S.- Jerzy Lanc nauczyciel s.60 (Syców 2006 r.)

* Ćwiąkała Roman - A w Sycowie nowy króm,dolnośląskie pieśni ludowe. s.60 ( Syców 2006 r.)

* Kocjan Adam - Zeszyty historyczne Nr 17.  s.28 ( Syców 2006 r.)

* Praca zbiorowa  F.Piasecki  z zespołem - Laski 2005 - całoroczny spis wydarzeń i danych liczbowych.    Wyd.Lukus  s.96    ( Kępno , marzec  2006 r. )

* Kalis Idzi - Wspomnienia i relacje z tamtych lat Kępna.  s.155 ( Kępno 2007 r.)

* Tyszkiewicz Henryk i inni - Drewniane kościoły powiatu kępińskiego. s.36 ( Kępno 2007 r.)

* Bednarek Jerzy i inni - Kępno i ziemia kępińska w latach 1945-1956. s.220 (IPN Łódź 2007 r.)

* Łapa Mirosław - Kępińscy Żydzi s.250 (Kępno 2008 r.)

* Gość Renata i inni -Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku (2007 r.)

* Gość Renata  - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Stanisława Biskupa męczennika w Trzcinicy (2009 r)

* Aleksandra Hołubecka-Zielnica - Legendy i opowiesci sycowskiej treści  s.123 (Wrocław 2009 r).

* Słopień Stanisław i inni - Przegląd wielkopolski. miesięcznik (Zarząd WTK w Poznaniu)

* Rybark Hanys , rolnik-  Bralin  (Kępno 1936 r.), s.67. reprint Jacek Kuropka i Feliks Lenort z 2009 r. 

* Kocjan A. i Łukawska B.redaktorzy- Były sobie zamki (Syców 2009 r.),

   s. 76 - Zeszyty historyczne Nr 20.

* Łuczak A. i Pietrowicz A. - Polityczne oczyszczanie gruntu.  Zagłada polskich elit w Wielkopolsce

 (1939 - 1941).  IPN Oddział w Poznaniu. (2009 r.)

 * Maciejewski J. - Nad Prosną i Niesobią. Rękodzielnia Historii Prawdziwych Wieruszów.

  s.320 (Oborniki Śląskie 2010 r.) 

* Stolarczyk Tomasz - Szlachta wieluńska od XIV do połowy XVI wieku. s.200 (Wieluń 2005.)

* Samsonowicz Henryk - Historia Polski tom 1 - Polska do roku 1586. (PWN Warszawa 2007 r.) s.623.

* Praca zbiorowa (F.Piasecki z zespołem) - LASKI 2010 - s.120. Wyd. LUKUS Kępno 2011 r.

* Ze Stefanem Mellerem rozmawia Michał Komar - ŚWIAT  według MELLERA

   Lata młozieńcze, opis pracy centrali MSZ (1992-2006), a także na placówkach w Paryżu

   i w Moskwie - Życie i polityka: ku przyszłości. (CIS Warszawa 2008 r), tom I i II s.312 .

* H.Samsonowicz i A.Wyczański - Historia Polski tomy 1 do 21 * Biblioteka Gazety Wyborczej.

* Pod.red. M.Derwich i A. Żurek - Polska dzieje cywilizacji i narodu. Wyd. Doln. Warszawa - Wrocław  

    2003 r. (T 1 "U źródeł Polski do roku 1038", T 2 " Monarchia Piastów  1038 - 1398 itd.)

 * A. Hołubecka - Zielnica, K. Zielnica- Był taki czas . . . Pogranicze polskao-niemieckie

   (Syców - Kępno - Ostrzeszów) Oficyna Wyd. ATUT Wrocław- Syców 2011r.  s.502 . 

 * Praca zbiorowa M.Adamek, M.Kupczyńska, B.Mizera, K. Mizera, M. Zielińska - Od Drogomyśla do   

    Międzyborza ,Śladami bojownika o zachowanie polskosci. Wyd. Oleśnica - Międzybórz 2012 s.216.

 * Janina Wieczerska - Moja babcia, Niemcy i wojna. Wyd VIA NOVA Wroclaw 2006 r., s.166.

 * Stanisław Pezalski - Szkoły ludowe w Gminie Trzcinica w okresie zaboru pruskiego

            na podstawie  kronik szkolnych. Wyd. Gmina Trzcinica 2012. s. 80.

 * Ł.Kamiński, P.Trzęsicki  PAMIĘĆ  NAUKA  PRACA  - W 90 rocznicę utworzenia

Fundacji "Nauka i  Praca" im. Heliodora Święcickiego, Wyd. LUKUS Kępno-Laski 2013, s.100.

 * Maria Woźnica -STOWARZYSZENIA  W  GMINIE  TRZCINICA 

     W  OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM          Wyd. LUKUS  Laski 2013 s.110.

 

                                                 ~~   ~~   ~~   ~~   ~~

 

* Kroniki szkół katolickich,ewangelickich,powszechnych i elementarnych od 1815 roku.

* Protokólarze organizacji działających na naszm terenie.

* Prywatne zbiory wydawnictw, książek, rękopisów, listów, zdjęć, dokumentów archiwalnych

  w posiadaniu  naszych  członków.

* Patrz nowości na niniejszej stronie interenetowej.

   Aktualizował - Florian P. 20 styczeń 2016 r.